Αντικεραυνική προστασία στα Σχολεία

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου ενημερώνει:

Χθές Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στα 1) Σχολικό Συγκρότημα Κεραμιών, 2) Γυμνάσιο Λύκειο Πάστρας, 3)Γυμνάσιο Λύκειο Σάμης, 4) 5ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου», μεταξύ του Δήμου μας και του αναδόχου ΠΛΩΤΑΣ ΝΕΟΚΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 49.740,20 € (χωρίς ΦΠΑ), το οποίο χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (πρώην ΣΑΤΑ).

Το έργο αφορά την τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62305-2 το οποίο περιλαμβάνει τοποθέτηση εξωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και σύστημα  εσωτερικής προστασίας (ΣΑΠ).

Το σύστημα εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη: αγωγοί συλλογής κεραυνού τοποθετούνται στην οροφή του κτιρίου και είναι Φ8 ST/ZN (Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος),κάθετοι αγωγοί τοποθετούνται πλαγίως του κτιρίου και είναι από Φ10 ST/ZN (Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος), γείωση τύπου Α από ηλεκτρόδιο εντός φρεατίου χάλκινο Φ16Χ 2000.

Το σύστημα εσωτερικής αντικεραυνικής προστασίας περιλαμβάνει τους απαγωγούς υπερτάσεων.

Ο Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος