Απάντηση σε απορίες!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

➔ ΘΕΩΡΩ ότι οφείλω μίαν απάντηση, στις έντονα εκφρασθείσες απορίες τινών εκ των αναγνωστών του Πρωταπριλιάτικου κειμένου μου, σχετικά με το γιατί επέλεξα να αντλήσω το εθιμοτυπικό χιούμορ της ημέρας, από την μόνιμη, όσον και απίστευτη επιδειχθείσα, τέτοιαν αγνωμοσύνης και βαρβαρότητας, άθλια «τακτικήν» απέναντί μας και όχι μόνον, της κας Μέρκελ και του κου Σοϊμπλε!

➔ ΤΑ ΠΛΕΟΝ πρόσφατα Νέα για την παταγώδην αποτυχία Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πείσουν την κα Μέρκελ για την ηλίου φαεινότερη, αδιαμφισβήτητα υπέρτατην ανάγκη της έκδοσης του αιτούμενου Ευρω-ομολόγου ΑΜΕΣΑ, πριν η αποφυγή της πλήρους και τελειωτικής οικονομικής καταστροφής των πιο οικονομικά αδύναμων του Ευρωπαϊκού «Συνεταιρισμού» καταστεί αδύνατος, μόνον ενισχύουν την πρυτανεύουσαν άποψιν, ότι η εν λόγω ηγέτιδα, δείχνει να «ηδονίζεται» από τον πόνο και από την οδύνη «συνεταίρων» της εν τη Ενώσει, παρά το γεγονός ότι τους χρειάζεται για να επιβιώσει και η ίδια!

➔ ΠΑΓΙΑ η «στρατηγική» της, να διατηρεί γονατισμένους- ικετεύοντες, τουλάχιστον τους Νοτίους της Ένωσης!

➔ ΤΟΥΤΗΝ την φορά όμως, περισσότερον από σε όποια άλλη χρονική στιγμή του παρελθόντος, κυριολεκτικά, «παίζει με την φωτιά», τέτοια η οποία μπορεί να μας κάψει όλους!

➔ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ των Προγόνων μας «Σπεύδε βραδέως, επιτέλει δε ΤΑΧΕΩΣ τα δόξαντα», προσποιείται ότι αγνοεί!

➔ ΤΑ «Δόξαντα», στην προκειμένην περίπτωση, καλύτερα από κάθε άλλον ηγέτη Ευρωπαίον, τα γνωρίζει! ΙΔΩΜΕΝ!!!