Απάντηση του Δήμου Κεφαλονιάς σε δημοσίευμα για ανάθεση σε μελετητικό γραφείο της Θεσσαλονίκης

Από το Δήμο Κεφαλομιάς ανακοινώθηκαν τα εξής:
ΘΕΜΑ: Η «άσχετη» και «ανίκανη» δήθεν «δημοσιογραφία» του «κίτρινου διαδικτύου»
Για μία ακόμη φορά, πολλοστή, το γνωστό για την εμπαθή κριτική του απέναντι στην δημοτική Αρχή διαδικτυακό site kefaloniapress, επιδίδεται στο «σπορ» που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα: Την παραπληροφόρηση και την διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
Κατηγορεί την Δημοτική Αρχή και προσωπικά τον Αντιδήμαρχο Έργων Διονύση Λυκούδη ότι ανέθεσε σε μελετητικό γραφείο της Θεσσαλονίκης την σύνταξη φακέλων έργου για 5 μελέτες, παρακάμπτοντας την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία. OΥΔΕΝ ΨΕΥΔΕΣΤΕΡOΝ!
Η πραγματικότητα είναι ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αυτή που υποδεικνύεται από την κείμενη νομοθεσία χωρίς καμία παράκληση και πάντα χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Η Oικονομική Επιτροπή απευθύνθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία και απάντησε ότι αδυνατεί την σύνταξη των φακέλων γιατί δεν στελεχώνεται από ειδικό τεχνικό προσωπικό με ιδιαίτερη τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή.
Η σύνταξη τέτοιου είδους παροχής υπηρεσιών (εντός του Ν. 3316/2005, περί μελετών) δεν εντάσσεται στα συνήθη καθήκοντα υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η σύνταξη τέτοιας κλίμακας υπηρεσιών σπουδαιότητας και σημασίας με πληρότητα φακέλων απαιτεί σύσταση μελετητικής ομάδας, αναλόγου ειδικότητας και εμπειρίας και στα θέματα συγκοινωνιακών έργων (οδοποιίας) και κυκλοφορίας (πολιτικό μηχανικό, τοπογράφο, μηχανολόγους κ.λπ.) που θα χειρίζονται τα ανάλογα και εξειδικευμένα προγράμματα. (Ανάλογη ομάδα μελετητική θα μπορούσε να συσταθεί για μελέτες υδραυλικών έργων, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών κ.λπ. και πλήθους άλλων κατηγοριών μελετών, όπως αναφέρονται στο Ν. 3316/05 περί μελετών).
Επιπροσθέτως η Τεχνική Υπηρεσία είναι ουσιαστικά υποστελεχωμένη και το λιγοστό προσωπικό της είναι απασχολημένο κατά κύριο λόγο, με την προώθηση διαχείριση και επίβλεψη των συμβάσεων των μεγάλων έργων, (Ύδρευση Αργοστολίου, Αποχετεύσεις Σκάλας και Πόρου, Αναπλάσεις Πλατείας και Oδού Βαλλιάνου, Λαχαναγοράς), επιβλέψεις μελετών, διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών και Δημoτικών Ενοτήτων Κεφαλονιάς, συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμών και άλλες κ.λπ.
Από τα ανωτέρω σαφέστατα προκύπτει ότι όχι μόνο δεν επαρκεί το προσωπικό για τις ανάγκες των Τεχνικών Τμημάτων, αλλά και είναι αδύνατον να συσταθεί μελετητική ομάδα για τέτοιου είδους μελέτες-υπηρεσίες (όπως του θέματος), ακόμη και αν υπήρχε ο σχετικός τεχνικός εξοπλισμός, που ούτε αυτός υπάρχει. O Δήμος σε κάθε περίπτωση δύναται να αναθέτει σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία μελέτες-υπηρεσίες σε τρίτους προκειμένου να υλοποιήσει συγκεκριμένα έργα.
Από εκεί και πέρα η Oικονομική Επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία ανάθεσης ζητώντας προσφορές με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου. Μάλιστα κατατέθηκαν πέραν της μιας προσφοράς και επιλέχθηκε αυτή με την χαμηλότερη τιμή ως ορίζει η σχετική νομοθεσία.
Άρα η επιχειρηματολογία του «κίτρινου διαδικτύου» είναι σαθρή, εμπαθής και αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι κάποιοι έχουν ως μόνο σκοπό τους την σπίλωση της Δημοτικής Αρχής και των στελεχών της.
Τους δηλώνουμε για μία ακόμη φορά ότι όσο κι αν προσπαθούν δεν θα τα καταφέρουν!

ΑΠO ΤO ΓΡΑΦΕΙO ΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΑΣ