Απάντηση του περιφερειάρχη Θόδωρου Γαλιατσάτου στη Λαϊκή Συσπείρωση

Αναφορικά με την κατασκευή νέου σχολείου στην Παλλική και τις σχετικές ενέργειες της Π.Ι.Ν.,  αναφέρει ανακοίνωση της Περιφέρειας, θα ήταν χρήσιμο όλοι να γνωρίζουν τα εξής:

Βούληση και επιθυμία της Π.Ι.Ν. ήταν και είναι να προχωρήσει η κατασκευή αυτή άμεσα.

Προς το σκοπό αυτό ο Αντ/ρχης των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, συναντήθηκε έξι φορές με τον (τότε) διευθύνοντα σύμβουλο των Κ.Τ.Υ.Π. Α.Ε. Στις δύο από αυτές τις συναντήσεις έλαβε μέρος και η προϊσταμένη του τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων, της Π.Ε. Κεφαλονιάς.

Επίσης σε (άλλες) δύο έλαβε μέρος ο (τότε) σύμβουλος του κ. Δημάρχου Κεφαλονιάς.

Στα πλαίσια των συναντήσεων αυτών παραδόθηκαν στις Κ.Τ.Υ.Π. Α.Ε. τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου στον Άγιο Αντώνιο Παλλικής, Γεωλογική – Γεωτεχνική έκθεση χώρου θεμελίωσης Γ.Ε.Λ. – Αγ. Αντώνιος Παλλικής (που συνετάγει από την ΠΙΝ) και τα σχετικά έγγραφα του κ. Δ/ντη Β’/θμιας Εκπαίδευσης και κ. Δ/ντη του Γ.Ε.Λ. Ληξουρίου.

Στα πλαίσια των συναντήσεων αυτών είχε συμφωνηθεί τόσο το μέγεθος του νέου σχολείου (αριθμός αιθουσών, εργαστηρίων, αμφιθέατρο, κλπ) όσο και το ότι οι Κ.Τ.Υ.Π. Α.Ε. θα ολοκλήρωναν τη σχετική μελέτη.

Έκτοτε, Απρίλιος 2017, αφενός μεν η μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί, αφετέρου δε, δεν έχει γίνει η έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ. για το χαρακτηρισμό του ακινήτου ως σχολικού χώρου, δεν έχει γίνει η θεώρηση των όρων δόμησης (επί του τοπογραφικού) από την Πολεοδομία, καθώς οι συγκεκριμένες διαδικασίες γραφειοκρατικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για την ανέγερση νέου σχολείου.

Εξυπακούεται ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν αρμοδιότητες των Κ.Τ.Υ.Π. Α.Ε. και του Δήμου Κεφαλονιάς και σε κάθε περίπτωση εκφεύγουν πλήρως των αρμοδιοτήτων της Π.Ι.Ν.

Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων όχι μόνο δεν είναι αντίθετη στη δημιουργία του νέου σχολείου αλλά διαμηνύει προς τους αρμοδίους ότι αναμένει τις τεκμηριωμένες προτάσεις τους, ώστε άμεσα να τις χρηματοδοτήσει.