Απέκτησε 2 νέα απορριμματοφόρα τύπου πρέσσας

H ΕΔΑΚΙ ΑΕ – ΟΤΑ στα πλαίσια της αναβάθμισης του στόλου της απέκτησε δύο νέα φορτηγά απορριμματοφόρα τύπου πρέσας. Είναι μεταχειρισμένα μάρκας MAN, επισκευασμένα

και συντηρημένα από ειδικούς που επιμελήθηκαν την όλη διαδικασία μέχρι και το τελικό τους βάψιμο. Η αποκομιδή και η μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων πλέον ενισχύεται σημαντικά μετά την αγορά των νέων απορριμματοφόρων τα οποία θα αναλάβουν υπηρεσία άμεσα.

Προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο. Ευχόμαστε καλοτάξιδα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Α.Κ.Ι Α.Ε – Ο.Τ.Α

ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ