Απαγορεύονται δραστηριότητες στη θάλασσα

Ο λιμενάρχης Κεφαλονιάς Αθανάσιος Σιούτης

Από το Λιμεναρχείο ανακοινώθηκε ότι δραστηριότητες όπως λήψη θαλάσσιου λουτρού, χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχια αλιεία, δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ.2 του άρθρου πρώτου (β) όμοιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» και ως εκ τούτου απαγορεύονται.

ΕΚ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ