Απειλή από φυτοπαθογόνο οργανισμό

Την Πέμπτη 01.03.2018 πραγματοποιήθηκε στην Π.Ε. Κεφαλονιάς, σύσκεψη με εκπροσώπους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, του Δήμου Κεφαλλονιάς, του ΚΕΠΠΥΕΛ Κεφαλονιάς, των Λιμενικών Αρχών Κεφαλονιάς και Ιθάκης και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εμπορία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού (δενδρύλλια), για την ασθένεια που απειλεί την καλλιέργεια της ελιάς στην Ευρώπη και προκαλείται από το φυτοπαθογόνο βακτήριο Xylella Fastidiosa.

Συζητήθηκαν μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης του φυτοπαθογόνου οργανισμού και παρακάτω συνοψίζονται τα αποτελέσματα της σύσκεψης:

  1. Θα πρέπει να γίνεται χρήση υγιούς πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.
  2. Το πολλαπλασιαστικό υλικό των καλλιεργούμενων και καλλωπιστικών φυτών ξενιστών του παθογόνου να συνοδεύεται με φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά, και να είναι απαλλαγμένα από έντομα φορείς του παθογόνου.
  3. Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι στις καλλιέργειες αλλά και στα σημεία παραγωγής (φυτώρια) και διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων και καλλωπιστικών φυτών ξενιστών του παθογόνου για τη διαπίστωση τυχόν συμπτωμάτων.
  4. Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτων συμπτωμάτων, τα οποία μοιάζουν μακροσκοπικά και με άλλες ασθένειες της ελιάς, να γίνεται άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της ΠΕ Κεφαλληνίας, της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου και των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου.
  5. Λόγω της μεγάλης σοβαρότητας του παθογόνου και της ποικιλίας των φυτών ξενιστών το βακτήριο έχει ήδη συμπεριληφθεί στο ετήσιο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για επισκοπήσεις επιβλαβών οργανισμών για την διαπίστωση της παρουσίας του ή μη στη χώρα μας, κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί με τη συνεργασία των τοπικών Φορέων.

Στο τέλος της σύσκεψης καθορίσθηκαν οι μελλοντικές ενέργειες και αποφασίσθηκε η συνεχής ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ