Απογραφή στρατεύσιμων – έτος γέννησης 2004

Καλούνται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2004 να απογραφούν στα κατά τόπους Κ.Ε.Π του Δήμου Αργοστολίου.

Ειδικότερα:

Για την συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής οφείλουν όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 2004 να προσέλθουν αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π του δήμου μας προκειμένου να απογραφούν.

Η απογραφή πρέπει να γίνει από 2 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2022

Απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την προσέλευσή τους στα ΚΕΠ:

1. Αστυνομική ταυτότητα ή Ελληνικό διαβατήριο

2. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ πχ βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

3. Δημόσιο έγγραφο, στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ

4. Να γνωρίζουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail)

5. Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση.

Επισημαίνουμε ότι όσοι δεν απογραφούν ή απογραφούν εκπρόθεσμα ή θα δηλώσουν ανακριβή στοιχεία, θα υπέχουν τις διοικητικές κυρώσεις της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και απευθείας από τον πολίτη, με χρήση κωδικών taxisnet, στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr από το μενού «Υποβολή αιτημάτων/Κατάθεση Δελτίου Απογραφής».

Tηλέφωνα ΚΕΠ Δ. Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078

Ο Αντιδήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ