Απογραφή στρατεύσιμων Κλάσης 2023 Δήμου Αργοστολίου

Καλούνται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2002 να απογραφούν στα κατά τόπους Κ.Ε.Π του Δήμου Αργοστολίου.

Ειδικότερα:

Για την συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής οφείλουν όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 2002 να προσέλθουν αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π του Δήμου μας προκειμένου να απογραφούν.

Η απογραφή πρέπει να γίνει  από 2 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρτίου 2020

Απαιτείται να φέρουν μαζί τους αστυνομική  ταυτότητα ή Ελληνικό διαβατήριο και φωτοτυπία αυτών. Επίσης βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ (όσοι δεν έχουν πρέπει να εκδώσουν από την εφορία), και να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ  και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail).

Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, υποβάλλουν και ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω εκπροσώπου με νόμιμη εξουσιοδότηση.

Επισημαίνουμε ότι όσοι δεν απογραφούν ή απογραφούν εκπρόθεσμα ή θα δηλώσουν ανακριβή στοιχεία, θα υπέχουν τις διοικητικές κυρώσεις της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Ο αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ