Απογραφή στρατεύσιμων κλάσης 2024

Καλούνται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2003 να απογραφούν στα κατά τόπους Κ.Ε.Π του Δήμου Αργοστολίου. Ειδικότερα:
Για την συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής οφείλουν όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 2003 να προσέλθουν αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π του Δήμου μας προκειμένου να απογραφούν.
Η απογραφή πρέπει να γίνει από 2 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου 2021.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την προσέλευσή τους στα ΚΕΠ:
Αστυνομική ταυτότητα ή Ελληνικό διαβατήριο
Δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ π.χ. βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
Δημόσιο έγγραφο, στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
Να γνωρίζουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail)
Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Επισημαίνουμε ότι όσοι δεν απογραφούν ή απογραφούν εκπρόθεσμα ή θα δηλώσουν ανακριβή στοιχεία, θα υπέχουν τις διοικητικές κυρώσεις της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.
Tηλέφωνα ΚΕΠ Δήμου Αργοστολίου:

  • ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000
  • ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800
  • ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630
  • ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078

Ο αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ