Αποζημιώσεις λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων

Ο αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τραυλός εξέδωσε χθες την ακόλουθη ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι θα συγκροτηθούν από την Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Επιτροπές Κρατικής Αρωγής για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών στις πληγείσες επιχειρήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και στους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2021, τα οποία έπληξαν τα νησιά μας.

Οι Επιτροπές καταγραφής και εκτίμησης ζημιών θα προβούν σε επιτόπιες αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

Παρακαλούνται, οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι και την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

  1. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας-Τμήμα Γραμματείας και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email: tm_gram matias.kef@ pin .gov.grκαι
  2. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, email: pe_ithakis @pin.gov.gr

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη απομάκρυνσης των υλικών, οι δικαιούχοι παρακαλούνται πριν την απομάκρυνση τους να φωτογραφίσουν την τρέχουσα κατάσταση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες ως δικαιολογητικό τεκμηρίωσης των ζημιών, ιδίως ως προς την κλίμακά τους.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιχορήγησης, μπορούν να αναζητηθούν από την ΚΥΑ με αριθμό 74617ΕΞ2021 (ΦΕΚ 2670β/2021) και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με ΑΔΑ: ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7 που διατίθεται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Κεφαλληνίας & Π.Ε. Ιθάκης
ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΡΑΥΛΟΣ