Απολογισμός οδικής ασφάλειας με μείγμα μέτρων στα νησιά του Ιονίου για το έτος 2016

Η οδική ασφάλεια στην χώρα μας και συγκεκριμένα η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και κατ ‘ επέκταση η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την βασική προτεραιότητα των υπηρεσιών τροχαίας.

Ειδικότερα, στα νησιά του Ιονίου εφαρμόστηκε κατά την διάρκεια του έτους συγκεκριμένο μείγμα μέτρων τα οποία, κατά περίοδο, διαμορφώνονταν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Συγκεκριμένα σχέδια εφαρμόστηκαν κατά την θερινή περίοδο στις τουριστικές περιοχές των νησιών, στις εορταστικές περιόδους, σε τοπικές θρησκευτικές και άλλες εκδηλώσεις, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση επισκεπτών και μονίμων κατοίκων.

Παράλληλα, από εξειδικευμένους αστυνομικούς των υπηρεσιών τροχαίας πραγματοποιήθηκε σειρά ενημερωτικών ενεργειών (διαλέξεις σε σχολεία, εκθέσεις τροχαίας, ενημερωτικές καμπάνιες και άλλα), οι οποίες στόχευαν στην μακροπρόθεσμη αλλαγή της ατομικής και κοινωνικής νοοτροπίας στην οδική συμπεριφορά.

Επιπλέον, αναπροσαρμόστηκε σε ετήσια βάση ο συνολικός σχεδιασμός πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά και τις αιτίες που τα δημιούργησαν.

Ακόμη σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι, η χαρτογράφηση των περιοχών που εμφανίστηκε μεγάλη συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων και η προσαρμογή σε αυτά τα δεδομένα των προληπτικών μας δράσεων το 2017.

Την εξεταζόμενη περίοδο (2016) τα αποτέλεσμα της στατικής ανάλυσης αποτιμώνται ως αρκετά θετικά, χωρίς βέβαια να παραβλέπεται το γεγονός ότι οι συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων εξακολουθούν να βαρύνουν αρνητικά την κοινωνική μας πραγματικότητα.

Αριθμός τροχαίων ατυχημάτων

Σε απόλυτους αριθμούς , αποτυπώθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής Police On Line, (189) τροχαία ατυχήματα, τα οποία κατανέμονται σε (15) με θανάσιμο τραυματισμό, (23) με σοβαρό και (151) με ελαφρύ, ενώ αντίστοιχα το αποτέλεσμα των ατυχημάτων αυτών ήταν να σημειωθούν (15) θανάσιμοι τραυματισμοί, (25) σοβαροί και (191) ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της στατιστικής ανάλυσης, που παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί και αποτελεί την συγκριτική μελέτη των τροχαίων ατυχημάτων και των παθόντων σε σχέση με το προηγούμενο έτος, είναι η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και θανάτων κατά (25 %) το 2016 σε σχέση με το 2015.

Από τα παραπάνω στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα εξάγονται και από την κατά περιοχή αρμοδιότητας ανάλυση και συγκεκριμένα :

Στην Κέρκυρα, σημειώθηκαν (3) ατυχήματα με θανάσιμο αποτέλεσμα και αντίστοιχους θανάτους, (10) σοβαρά καθώς και (64) ελαφρά.

Στη Ζάκυνθο, καταγράφηκαν (5) θανάσιμοι και (5) σοβαροί τραυματισμοί σε αντίστοιχα ατυχήματα και (30) ελαφρά ατυχήματα.

Στη Λευκάδα, σημειώθηκαν (5) θανάσιμοι τραυματισμοί σε (5) ατυχήματα, (4) σοβαροί σε αντίστοιχα ατυχήματα και (36) τραυματισμοί σε (27) ατυχήματα.

Στην Κεφαλονιά, σημειώθηκαν (2) θανάσιμοι και (4) σοβαροί τραυματισμοί, καθώς και (40) τραυματισμοί σε (30) ελαφρά ατυχήματα.

Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν

Το 2016 σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα συγκροτήθηκαν προληπτικά συνεργεία αστυνόμευσης, σε σημεία στο οδικό δικτύου των νησιών που εμφανίζουν μεγάλη συχνότητα σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.

Ενδεικτικά από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ξεχωρίζουν:

Παραβάσεις

Μέθης 980

Ταχύτητας 2315

Προστατευτικό κράνος 1631

Ζώνη ασφαλείας 687

Χρήση κινητού τηλεφώνου 470

Φθαρμένα ελαστικά 57

Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 531

Παραβάσεις για παράνομες διαφημιστικές πινακίδες       92

Στόχος για το 2017 είναι να έχουμε ακόμη λιγότερους νεκρούς και τραυματίες από τροχαία ατυχήματα και οι δράσεις που θα αναπτυχθούν θα έχουν καθαρά προληπτικό αλλά και ενημερωτικό προσανατολισμό.