Απολογισμός οδικής ασφάλειας στα Ιόνια

Μειώθηκε κατά 24.75 % ο συνολικός αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων και κατά 66,67 % οι θανάσιμοι τραυματισμοί, στους δρόμους των ινίων Νήσων κατά το 2018.

Η οδική ασφάλεια στην χώρα μας και συγκεκριμένα η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων αποτελούν την βασική προτεραιότητα των υπηρεσιών τροχαίας.

Ειδικότερα, στα νησιά του Ιονίου εφαρμόστηκε κατά την διάρκεια του έτους συγκεκριμένο πλέγμα  μέτρων τα οποία, διαμορφώνονταν ανά  περίοδο, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Συγκεκριμένα σχέδια εφαρμόστηκαν, τόσο κατά την θερινή περίοδο στις τουριστικές περιοχές των νησιών, όσο και σε εορταστικές περιόδους, σε τοπικού χαρακτήρα θρησκευτικές ή άλλες εκδηλώσεις.

Παράλληλα, από αστυνομικούς των υπηρεσιών τροχαίας πραγματοποιήθηκε σειρά ενημερωτικών δράσεων (διαλέξεις σε σχολεία, ενημερωτικές καμπάνιες και άλλα), οι οποίες στόχευαν στην  μακροπρόθεσμη αλλαγή της ατομικής και κοινωνικής νοοτροπίας στην οδική συμπεριφορά.

Τροχαία ατυχήματα

Την εξεταζόμενη περίοδο (2018) σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής Police On Line, (149) τροχαία ατυχήματα, τα οποία κατανέμονται σε (10) με θανάσιμο τραυματισμό, (17) με σοβαρό και (122) με ελαφρύ.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της στατιστικής ανάλυσης, που παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί, είναι η μείωση των θανάσιμων τραυματισμών κατά (66,67%) το 2018 σε σχέση με το 2017, καθώς και η μείωση κατά  24.75 % του συνολικού αριθμού των ατυχημάτων που σημειώθηκαν .

Επιμέρους τα τροχαία ατυχήματα και οι αντίστοιχοι τραυματισμοί κατανέμονται ως ακολούθως:

Στην Κέρκυρα, σημειώθηκε (1) ατύχημα με θανάσιμο τραυματισμό, (11) σοβαρά καθώς και (45) ελαφρά.

Στη Ζάκυνθο, καταγράφηκαν (4) θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα με αντίστοιχους θανάτους, (2) με σοβαρό τραυματισμό και (25) με ελαφρύ.

Στη Λευκάδα, σημειώθηκαν (2) θανάσιμοι τραυματισμοί σε (2) ατυχήματα, (3) σοβαροί σε αντίστοιχα ατυχήματα και (36) ακόμη με ελαφρύ τραυματισμό.

Στην Κεφαλονιά, σημειώθηκαν τρείς (3) θανάσιμοι, ένας (1) σοβαρός τραυματισμός, καθώς και (16) τραυματισμοί σε (14) ελαφρά ατυχήματα.

Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν

Το 2018 σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα συγκροτήθηκαν προληπτικά συνεργεία αστυνόμευσης,  σε σημεία στο οδικό δικτύου των νησιών που σημειώνεται μεγάλη συχνότητα σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.

Ενδεικτικά από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ξεχωρίζουν:

Παραβάσεις

Μέθης 1.475

Ταχύτητας 3.458

Προστατευτικό κράνος 2.344

Ζώνη ασφαλείας  1.090

Χρήση κινητού τηλεφώνου 868

Φθαρμένα ελαστικά111

Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 767

Παραβάσεις για παράνομες διαφημιστικές πινακίδες 10

Στόχος για το 2019 η περαιτέρω μείωση των θανάσιμων και σοβαρών τραυματισμών και γι αυτό τον λόγο έχει ξεκινήσει η εφαρμογή ενημερωτικών προγραμμάτων οδικής ασφάλειας τα οποία απευθύνονται σε μαθητές Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.

Παράλληλα επικαιροποιούνται τα προγράμματα αστυνόμευσης που εφαρμόζονται ανά περίοδο στο οδικό δικτύου των νησιών του Ιονίου, στοχεύοντας στην περαιτέρω αντιμετώπιση επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.