Απολογισμός του 2016 στο Δημοτικό Συμβούλιο 4/10

Ειδική συνεδρίαση (17η) του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 4 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 με το παρακάτω θέμα:

Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016 Δήμου Κεφαλλονιάς (199/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Ο πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ