Απολογισμός 2017 των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Ο δήμαρχος Σάμης Παν. Δρακουλόγκωνας

Από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης Παναγή Δρακουλόγκωνα δόθηκε στη δημοσιότητα ο απολογισμός 2017 των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Ο απολογισμός είναι ο ακόλουθος:

❶ A. Η ΠΙΝ δικαιώθηκε στις δίκες των ανακοπών κατά της κατάσχεσης του ποσού των 5.712.000 € με αντιδίκους το ΤΕΕ και τις εργοληπτικές εταιρείες, αποκαθιστώντας στην πράξη την κατάφορη αδικία σε βάρος των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η προσπάθεια συνεχίζεται για την επανείσπραξη των χρημάτων.

Β. Η Π.Ε. Κεφαλονιάς υπέβαλε πρόταση-φάκελο για το έργο: Εγκριση Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στη χερσόνησο Παλικής-Κεφαλονιάς, το οποίο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με συνολικό Π/Υ: 45.279.000€.

Γ. Κατέστη εφικτή η καταβολή των χρημάτων της δωρεάς της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 5.000.000 € (με τα με αρ. πρωτ. Οικ..60066/13936/23-06-2015 και οικ. 570055/ 13392/29-06-2016, έγγραφά προς το ΥΠ.ΕΣ είχαμε ζητήσει και προτείνει, συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση).

Δ. Ανατέθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, για τα υδατοδρόμια Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Ε. Εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. το έργο “Καραβόμυλος – Αγία Ευφημία” με Π/Υ:7.200.000 €.

ΣΤ. Η ΠΙΝ συνέβαλε τα μέγιστα τόσο στην αδειοδότηση όσο και στην ένταξη στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» στην Παλική.

Ζ. Η ΠΙΝ, από κοινού με τους Δήμους Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, καθώς και άλλους φορείς, δημιούργησε το Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης με αποτέλεσμα τα νησιά μας να ενταχθούν στο πρόγραμμα CLLD LEADER, όπου εξασφαλίσθηκε χρηματοδότηση ύψους 4.900.000 €.

Η. Συνάφθει προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ – Τμήμα ψηφιακών μέσων Κεφαλονιάς, για το έργο «Έρευνα Σύγχρονων Ψηφιακών Μεθόδων Σήμανσης Αξιοθεάτων (NFC – QR – CODE HASHTAGS)».

❷ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Α. Από την Δ/νση Τεχνικών Έργων ολοκληρώθηκαν οι μελέτες που αφορούν τα κάτωθι έργα:

 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, Π/Υ: 141.300,01€ (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 21.03.2018).
 2. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Π/Υ: 2.000.000€. (έχουν εγκριθεί οι όροι δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή).
 3. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ, Π/Υ: 1.000.000€, (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 30.03.2018).
 4. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ, Π/Υ: 100.000 €.
 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ, Π/Υ: 100.000 €.
 6. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΛΑΧΑΤΑ ΣΑΜΗΣ, Π/Υ: 215.000 €.
 7. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΠΑΛΛΙΚΗΣ, Π/Υ: 890.000 €. (έχουν εγκριθεί οι όροι δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή).
 8. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Π/Υ: 387.887, 89€, (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 16.03. 2018).
 9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡ.18 (ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ), Π/Υ: 250.000€, (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 26.04.2018).
 10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.ΙΘΑΚΗΣ, Π/Υ: 182.112,11€.
 11. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο. ΑΡ. 25 Π/Υ: 376.000€, (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 20.04.2018).
 12. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΑΣ-ΠΟΡΟΥ (ΘΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΑ), Π/Υ: 1.200.000 €.
 13. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ, Π/Υ: 180.000€.
 14. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡ.24 (ΜΟΥΖΑΚΑΤΑ), Π/Υ: 74.000€.
 15. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ, Π/Υ:531.180,79 €.
 16. 1η Σ.Σ. ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο. Νο 39 ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΙΒΑΔΙ» ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, Π/Υ: 125.000 €. (έχει συμβασιοποιηθεί).

Όλα τα ανωτέρω έργα (όπου δεν αναφέρεται) αναμένεται να δημοπρατηθούν, εντός του τρέχοντος έτους 2018.

Β. Δημοπρατήθηκαν τα εξής έργα:

 1. «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ: 6.640.000€ (έχει ήδη συμβασιοποιηθεί).
 2. «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», Π/Υ: 300.000€ (έχει ήδη συμβασιοποιηθεί).
 3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ», Π/Υ: 100.000€.
 4. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ: 71.582,92€ (υπάρχει ανάδοχος).

Γ. Ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν τα κάτωθι έργα (την επίβλεψη των οποίων είχε η Δ.Τ.Ε Κεφαλονιάς).

 1. «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Π/Υ: 6.980.000€.
 2. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΑΜΗΣ-ΠΥΡΓΙΟΥ-ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ»,Π/Υ: 600.000€.
 3. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΘΕΣΗ “ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ-ΦΑΝΑΡΙ”», Π/Υ: 450.000 €.
 4. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ», Π/Υ: 63.645,22€.
 5. «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ», Π/Υ: 105.000€.

6.«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ Β’ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ   ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», Π/Υ:  51.800€.

Δ. Εκτελέστηκαν (και εκτελούνται μέχρι σήμερα) τα κάτωθι έργα (μελέτη και επίβλεψη από την Δ.Τ.Ε. Κεφαλονιάς):

 1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο. Ν. 3 ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΛΙΒΑΔΙ” ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», Π/Υ: 950.000€.
 2. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ: 187.769,16 €.
 3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ-ΠΥΛΑΡΟΥ-ΕΡΙΣΟΥ», Π/Υ: 200.000€.
 4. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΑΙΑΣ-ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ», Π/Υ: 200.000€.

❸ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας αντιμετωπίσαμε την δυσκολότερη χρονιά, σε επίπεδο πυρκαγιών, με αξιοζήλευτα αποτελέσματα. Ειδικότερα σε σύνολο 195 πυρκαγιών κάηκαν μόνο 3.500 στρ. δασικής, χορτολιβαδικής, γεωργικής, κλπ. έκτασης.

Το τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αντιμετώπισε, εκτός των άλλων, 195 πυρκαγιές, έχοντας την ευθύνη του συντονισμού, καθώς και την ευθύνη μεταφοράς ύδατος όπου χρειάστηκε.

Προέβη σε 35 άρσεις καταπτώσεων και 11 καθαρισμούς ρεμάτων. Αντιμετώπισε 5 καθιζήσεις και επίσης προέβη σε 18 αποχιονισμούς και στη δημιουργία 8 αντιπυρικών ζωνών.

❹ Η Π.Ε. Κεφαλονιάς σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις συνέδραμε συνανθρώπους μας (100 άτομα) πρόσφυγες-ναυαγούς προσφέροντάς τους περίθαλψη-σίτιση-στέγαση-παροχή ειδών άμεσης ανάγκης και μεταφορά εκτός του νησιού.

❺ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στα πλαίσια της προαγωγής του Επτανησιακού Πολιτισμού, αλλά και του ερασιτεχνικού αθλητικού ιδεώδους η ΠΙΝ συνδιοργάνωσε 31 πολιτιστικές εκδηλώσεις, 11 αμιγώς αθλητικές εκδηλώσεις και 2 εκδηλώσεις αθλητικού-ψυχαγωγικού περιεχομένου.

Ειδικότερα:

Α. Η Π.Ε. Κεφαλονιάς συμμετείχε στο φεστιβάλ παιδικών χορωδιών Ζακύνθου και στο ποδοσφαιρικό τουρνουά μεικτών ομάδων Ιονίων Νήσων που έγινε στη Λευκάδα, εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από την ΠΙΝ.

Β. Η ΠΙΝ ήταν συνδιοργανωτής στο φεστιβάλ μουσικής Κιονίου Ιθάκης, στο SARISTRA FESTIVAL και στο SEANEMA FESTIVAL

Γ. Συνδιοργάνωσε με 17 πολιτιστικούς συλλόγους καθώς και με την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη, τη Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλονιάς, την ΚΕΔΗΚΕ, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών Ιθάκης, το ΙΚΙ ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις (εκδήλωση για τον Μικέλη Άβλιχο, εκδήλωση για τα Βυζαντινά Επτάνησα, εκδήλωση-αφιέρωμα στο βιολιστή Παναγή Κοψαχείλη, γιορτή κρασιού, εκδήλωση για το βαρελίσιο τυρί (φέτα Κεφαλονιάς), τον Κεφαλονίτικο τρύγο-γιορτή μουσταλευριάς, συναυλία συνόλου χάλκινων πνευστών, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, παιδική μαντολινάτα, συναυλία χορωδιακής μουσικής, παραδοσιακές μουσικοχορευτικές παραστάσεις, εφηβικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, ΙΓ Διεθνές Οδυσσειακό Συνέδριο, εκδήλωση για τον Απόδημο Ελληνισμό και το Δημογραφικό-Μεταναστευτικό ζήτημα, εκδήλωση, παραγωγή DVD για το Αργοστόλι 260 χρόνια πρωτεύουσα).

Δ. Συνδιοργάνωσε με 2 πολιτιστικούς και 9 αθλητικούς συλλόγους αθλητικές εκδηλώσεις, καλύπτοντας μεγάλο φάσμα του ερασιτεχνικού αθλητισμού (29ο Φεστιβάλ Γυμναστικής «ΑΝΝΑ ΠΟΛΑΤΟΥ», Βεργώτεια 2017 Πανιόνιο Τουρνουά Μπάσκετ, Πανιόνιοι Αγώνες Κολύμβησης, Τουρνουά Beach Volley, 5η γύρα Ληξούρ-Αργοστόλι, Πολύαθλο, αγώνες πολεμικών τεχνών, αγώνες χειροπάλης και δρόμου για παιδιά και ενήλικες)

Ε. Συμμετείχε στις εκδηλώσεις και στην δημιουργία της προτομής του Ιωάννη Φωκά (Χουάν Ντε Φούκα).

ΣΤ. Η ΠΙΝ συνεργάστηκε με του ΥΠ.ΠΟ και την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και ακολούθως ο κ. Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ενέταξε στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων τα έργα:

α. ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Π/Υ: 800.000€.

β. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ ΝΗΣΟΥ ΙΘΑΚΗΣ  Π/Υ: 300.000€.

γ. Είχε προηγηθεί (την 29.12.2016) η ένταξη της «Αρχαιολογικής Συλλογής (Μουσείο) Σάμης», με Π/Υ: 992.000€.

❻ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για το σχολικό έτος 2016-2017 μαθητές δικαιούχοι μεταφοράς, ήταν συνολικά 1930. Από αυτούς κατέστη εφικτή η μεταφορά 1915, ενώ για 15 μαθητές δεν βρέθηκε ανάδοχος (μεταφορέας) με δημόσια σύμβαση. Για το τρέχον έτος, αντίστοιχα, δικαιούχοι είναι 1890, μεταφέρονται 1850 και δεν μεταφέρονται (με δημόσια σύμβαση) 40.