Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Δήμο Κεφαλλονιάς

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας ότι, ο Δήμος Κεφαλλονιάς με αρμόδια Υπηρεσία την Δ/νση Καθαριότητας του, μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης με πιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα συνεχίσει την απομάκρυνση των οχημάτων που χαρακτηρίζονται ως εγκαταλελειμμένα και έχουν αφεθεί από τους ιδιοκτήτες τους σε κοινόχρηστους χώρους.

Τα οχήματα αυτά αποτελούν πλέον απορρίμματα και είτε μεταφέρονται σε πιστοποιημένο διαλυτήριο στην περιοχή ΒΙΠΕ-Πατρών για καταστροφή και ανακύκλωση, είτε για κάποιου τύπου οχήματα στον Ο.Δ.Δ.Υ για εκποίηση, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Στις ανωτέρω διαδικασίες περιλαμβάνονται και τα εγκαταλελειμμένα μοτοποδήλατα, μηχανές και γενικά τα δίκυκλα οχήματα.

Παρατηρείται το απαράδεκτο φαινόμενο, κάποιοι Δημότες μας, μέσα στις πόλεις τοποθετούν μόνιμα παλιά μοτοποδήλατα, μηχανές, ποδήλατα κλπ κυρίως παραπλεύρως επιχειρήσεων, εμποδίζοντας ουσιαστικά την ελεύθερη στάθμευση των συμπολιτών τους.

Με βάση τα ανωτέρω καλούνται όλοι όσοι τους αφορά, να μεριμνήσουν σχετικά με τα οχήματα τους, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί ή τοποθετηθεί μόνιμα σε κοινόχρηστους χώρους, και αποτελούν εστίες ρύπανσης και κυκλοφοριακών προβλημάτων, ώστε να μην απαιτηθεί η αναγκαστική επέμβαση του Δήμου.

Εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον θα χαρακτηρισθούν ως εγκαταλελειμμένα, θα επικολλάται ειδικό προειδοποιητικό αυτοκόλλητο και εάν και πάλι δεν υπάρξει ενδιαφέρον από τους κατόχους, το εγκαταλελειμμένο όχημα θα απομακρύνεται με όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Στην προσπάθεια μας αυτή θέλουμε αρωγό και την Αστυνομική Δ/νση Κεφαλληνίας (Τμ. Τροχαίας) σε ότι την αφορά.

Η αισθητική, η κυκλοφοριακή και η περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων μας, πρέπει να αποτελεί  πρωταρχικό μέλημα όλων μας.

08-01-2019

Ο αντιδήμαρχος

Σπυρίδωνας Ματιάτος