Απορρίφθηκε προσφυγή του Βασίλη Ρουχωτά

Από τον Δήμο Ληξουρίου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με ομόφωνη απόφαση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 152 απορρίφθηκε ως αβάσιμη η προσφυγή του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ρουχωτά Βασίλη (τρίτη στη σειρά για το συγκεκριμένο έργο…) με την οποία ζητούσε να κηρυχθεί παράνομη η διαδικασία της διαπραγμάτευσης που ακολουθήσαμε στο έργο της αποκατάστασης της οδοποιΐας στα Κουβαλάτα, στους Πετανούς, στο Μερσιά, στο Λογγό και στο Ξι, ύψους 1.000.000 €. Η επιτροπή έκρινε και αποφάσισε το αυτονόητο ως προς τη νομιμότητα των αποφάσεων του Δήμου Ληξουρίου και δικαίωσε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής για την εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων.

Από τις πρώτες προσφυγές του κ.Ρουχωτά που κατατέθηκαν και απορρίφθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μέχρι αυτή στην επιτροπή του άρθρου 152 στην Κέρκυρα, έχοντας εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους του Δήμου μας, τονίζαμε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα νομιμότητας των αποφάσεων και ότι οι συνεχείς προσφυγές το μόνο που εξυπηρετούν είναι η καθυστέρηση της εκτέλεσης των έργων.

Σήμερα με την κοινοποίηση της απόφασης, δεν αισθανόμαστε δικαιωμένοι μόνο εμείς αλλά κυρίως αισθάνονται δικαιωμένοι οι Πρόεδροι και οι κάτοικοι των Κοινοτήτων στις οποίες πραγματοποιούνται τα συγκεκριμένα έργα.

Δυστυχώς, η Γραμματεία της επιτροπής του άρθρου 152 μας ενημέρωσε ότι ο συγκεκριμένος Δημοτικός Σύμβουλος έχει καταθέσει άλλες τρεις προσφυγές που αφορούν στα έργα: «Αποκατάσταση του κτηρίου του πρώην Κέντρου Νεότητας», «Αποκατάσταση τοιχίων Κοντογενάδας» και «Δημοτική και Αγροτική οδοποιΐα» που αφορά έργα στις κοινότητες Καμιναράτων, Σουλλάρων, Κατωγής, Χαβριάτων, Κουβαλάτων και Ληξουρίου.

Επομένως και για αυτά τα έργα μας υποχρεώνει σε καθυστέρηση και χρονοτριβή.

Ο καθένας πλέον μπορεί εύκολα να βγάλει τα συμπεράσματά του για τα κίνητρα και τις προθέσεις του κυρίου Ρουχωτά.

(ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ)