Αποστρατεύεται ο Αστ. Δ/ντης Β. Διαμαντόπουλος

Βασ. Διαμαντόπουλος

Ο αστυνομικός διευθυντής  Ταξίαρχος Βασίλειος Διαμαντόπουλος κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία, προάγεται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθεί ύστερα από 30 ημέρες.

  • Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης αναφέρει:

Η ένωση μας απευθυνόμενη στον απόστρατο πλέον ταξίαρχο κ. Διαμαντόπουλο Βασίλειο εκφράζει τις καλύτερες ευχές της στην νέα σελίδα της ζωής του . Μπορεί το χρονικό διάστημα της διοίκησης του να ήταν σύντομο στην Αστ/κή Διεύθυνση Κεφαλονιάς αλλά το έργο του  ήταν ουσιώδες και  αποτελεσματικό, συνέβαλε σημαντικά στην επίλυση υπηρεσιακών ζητημάτων και θα αποτελέσει σίγουρα σημαντικό παράγοντα αλλά και νέα πυξίδα για την πορεία της Διεύθυνσης μας.

Πολλές ευχές για καλή συνέχεια κύριε Ταξίαρχε.

Αργοστόλι 19/02/2019

Ο πρόεδρος 

Κων/νος Γρηγορόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Πασχάκης