Αποσύρονται οι «Γαλάζιες σημαίες» από τον Μύρτο και τον Πλατύ Γιαλό, γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια!

Τριανταοκτώ (38) βραβευμένες ακτές από το Διεθνές Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης «Γαλάζια Σημαία» (οι 7 από την Κεφαλονιά, μεταξύ των οποίων και ο διάσημος Μύρτος και ο Πλατύς Γιαλός) αποσύρθηκαν από τον εθνικό και διεθνή κατάλογο του 2018 και έχασαν το βραβείο τους επειδή δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του Προγράμματος, όπως διαπιστώθηκε από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις.

Οι αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις, διαπίστωσαν σοβαρές ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε: παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες, καθαριότητα, ορθή πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και δράσεις προστασίας περιβάλλοντος ακτής και παράκτιου χώρου. Σύμφωνα με τα κριτήρια του Προγράμματος, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος αποφάσισαν, κατά τα προβλεπόμενα, να αποσύρουν τις βραβεύσεις για να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού.

Από την Κεφαλονιά αποσύρονται οι «Γαλάζιες σημαίες» στις ακόλουθες 7 ακτές:

 • Ακτή Άβυθος, Δήμος Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς.
 • Ακτή Άμμες, Δήμος Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς.
 • Ακτή Αντίσαμος, Δήμος Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς.
 • Ακτή Λουρδάς, Δήμος Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς.
 • Ακτή Μύρτος, Δήμος Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς.
 • Ακτή Πλατύς Γιαλός, Δήμος Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς.
 • Ακτή Σκάλα, Δήμος Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλονιάς.

Επίσης από τη Ζάκυνθο αποσύρονται από τη «Γαλάζια σημαία» οι ακόλουθες 18 ακτές:

 • Ακτή Αλυκανάς, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.
 • Ακτή Αλυκές, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.
 • Ακτή Αμμούδι, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.
 • Ακτή Άμπουλα Τραγάκι, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.
 • Ακτή Άμπουλα Ψαρού, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.
 • Ακτή Αργάσι, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.
 • Aκτή Αρκαδιανού-Κούκλα, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.
 • Ακτή Γάιδαρος, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.
 • Ακτή Γέρακας, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.
 • Ακτή Δημοτική Ακτή Κρυονερίου – Πλαζ ΕΟΤ, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.
 • Aκτή Καλαμάκι 1, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.
 • Aκτή Καλαμάκι 2-Λούρος, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.
 • Aκτή Κατραγάκι/ Eleon Grand Resort, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.
 • Ακτή Λαγανάς/Zante, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.
 • Ακτή Λίμνη Κεριού, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.
 • Ακτή Μπανάνα, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου.
 • Ακτή Μπούκα, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου
 • Ακτή Τσιλιβή, Δήμος Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου
Ο διάσημος Μύρτος μένει πάλι χωρίς «Γαλάζια σημαία»