Αποτυχία Κράτσα/ΦΟΔΣΑ: Ματαίωση του διαγωνισμού του έργου για τα σκουπίδια στην Κέρκυρα ! Ακολουθεί και της Κεφαλονιάς;

Ομολογία Κράτσα: Ματαίωση του διαγωνισμού του έργου για τα σκουπίδια στην Κέρκυρα …«σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων»!!!

Πριν από 4 μήνες στις 30/10/2021 είχαμε ασχοληθεί με το   «Νέο «σκαμπίλι» για ΦΟΔΣΑ με το μπλοκάρισμα το έργου της Κέρκυρας από το ΣτΕ!» .

Η είδηση προερχόταν από την 98/29-10-2021ομόφωνη  απόφαση του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΕΒ346ΜΜΜ7-ΒΟ4) σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε «η μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ» για την 11η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να τηρηθεί ο απαιτούμενος χρόνος, να εκδώσει και κοινοποιήσει το ΣτΕ την οριστική απόφασή του»!

Και δημοσιεύσαμε την είδηση γιατί ήταν μία ακόμη απόδειξη της ανικανότητας του εκτρώματος που δημιούργησε στα ξαφνικά η Κυβέρνηση, το έκτρωμα του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων!

Το θέμα βέβαια που μας ενδιαφέρει εμάς τους Κεφαλονίτες και Θιακούς είναι η δημοπράτηση του δικού μας έργου για τα σκουπίδια το οποίο βολοδέρνει δύο χρόνια τώρα απ’ όταν δημιουργήθηκε ο ΦΟΔΣΑ!

Για την τύχη αυτού του έργου θα επανέλθουμε αφού ολοκληρώσουμε την είδηση για το έργο της Κέρκυρας η οποία μας προήλθε από τα αποκαλυπτικό άρθρο που δημοσιεύσαμε του Χρυσόστομου Μπούκα Δημοτικού Συμβούλου Κερκυραίων με τίτλο  «Όταν ξεπουλάς πολιτική εξουσία…» και στο οποίο γίνεται αναφορά πως «Μετά δύο χρόνια κοντά, πλήρους ανικανότητας.. ξαναδημοπρατεί (Σημ.: Περιφέρεια/ΦΟΔΣΑ) το έργο (Σημ.: Της Κέρκυρας)»!!!

Ψάξαμε λοιπόν το θέμα και η είδηση έχει βγει από τις 25/2/2022 στην Διαύγεια με τίτλο που τα λέει όλα: «ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (ΑΔΑ: ΡΛ1Π46ΜΜΜ7-2ΤΦ).

Η είδηση άγνωστο για ποιους λόγους πέρασε «στα ψιλά».

Ο κόλαφος όμως για την κ. Κράτσα, την Κυβέρνηση και το ρόλο του ΦΟΔΣΑ είναι το τελευταίο σημείο της δικιάς τους εισήγησης (δια του Γενικού Διευθυντή τους) που αιτιολογώντας την ΜΑΤΑΙΩΣΗ του διαγωνισμού …ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ:

«Ε π ε ι δ ή, κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα και σε συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. Σ78/2022 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, παρέχεται ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση για τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων»!!!

Τελικά ομολογείται ανερυθρίαστα από τους ανθρώπους που διέλυσαν το σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων στα Ιόνια νησιά και ειδικότερα στην Κεφαλονιά, στο όνομα του νέου, του σύγχρονου και του… «δεν συμμαζεύεται» πως:

Δεν υπάρχει στον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων …«χρηστή διοίκηση»!

Δεν υπάρχει …«διαφάνεια των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων».

Δεν εξασφαλίζεται …«ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων».

 Γι’ αυτό …και αναγκάζονται να ματαιώσουν τον διαγωνισμό και να τον επαναλάβουν για το έργο της Κέρκυρας!

Εν τω μεταξύ στις 23 Μαρτίου εξετάζεται στο Συμβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ) μετά από δύο αναβολές και δίχως απόφαση του ΣτΕ για προσωρινά μέτρα, η αίτηση της κ. Κράτσα ακύρωσης των αποφάσεων της επιτροπής του άρθρου 152 που είχαν δικαιώσει τον Φόρτε στην Κεφαλονιά και τους Σαρλή – Μπούκα στην Κέρκυρα και σχετίζονταν άμεσα (του πρώτου) με τη νομιμότητα των διαδικασιών για την δημοπράτηση του έργου στην Κεφαλονιά!

 Είναι αυτές οι αποφάσεις που η κ. Κράτσα ΠΑΡΑΝΟΜΩΝΤΑΣ απροκάλυπτα τις «έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων της» και τουλάχιστον στην περίπτωση του έργου της Κεφαλονιάς συνέχισε σαν να μην συμβαίνει τίποτα την διαδικασία δημοπράτησης του, αλλά την ίδια ώρα …προσέφευγε στο ΣτΕ για την ακύρωσή τους!!!

Και όλα αυτά τα ευτράπελα υπό την κάλυψη του Υπουργείου και της Αποκεντρωμένης!

(Kefaloniapress)