Απουσία ΠΙΝ από τις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Γ. Τιμοθεάτος

Από την Ενωση Ξενοδόχων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Αναφερόμαστε στο τουριστικό πρόγραμμα δράσεων και προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που υπάρχει μόνο στα χαρτιά (Αρ. πρωτ 85742/37074 20-10-22), προφανώς για να εκπληρωθεί η υποχρέωση προς το νόμο.

Συγκεκριμένα στο παραπάνω έγγραφο  η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (3η μεγαλύτερη τουριστική περιφέρεια της χώρας σε αφίξεις) έχει προγραμματίσει την παρουσία της σε μια σειρά από Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις που την τελευταία στιγμή πληροφορούμαστε από τα γραφεία του ΕΟΤ, ότι δεν θα έχει συμμετοχή (πχ Ολλανδία Vakantiebuers 11-15/1, FITUR Ισπανία, 18-22/1, Ιταλία BIT 12-14/2 και Γερμανία ITB 7-9/3).

Δυστυχώς δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στον προγραμματισμό μας σαν προορισμός, αφού στην λογική να μην δαπανούνται χρήματα 2 φορές για την ίδια υπηρεσία δεν έχουν προϋπολογιστεί οι δαπάνες. Καλούμαστε σαν φορέας να καλύψουμε την τελευταία στιγμή την απουσία της Π.Ι.Ν., αν φυσικά είναι αυτό εφικτό λόγο γραφειοκρατικών διαδικασιών ή οικονομικών αδυναμιών, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Έτσι έγινε στην Vakantiebuers που πραγματοποιήθηκε και έτσι θα γίνει και στην ΒΙΤ, όπου η Ένωση μας, σε απόλυτη συνεργασία με την τουριστική επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου, δήλωσε συμμετοχή καλύπτοντας τα σχετικά έξοδα. Για την ΙΤΒ στο Βερολίνο, την μεγαλύτερη Β2Β έκθεση της Ευρώπης, η παρουσία μας είναι αμφίβολη αφού στον χώρο του ΕΟΤ έχουν συμπληρωθεί οι διαθέσιμες θέσεις και το κόστος για εξωτερικό περίπτερο είναι απαγορευτικές.

Σε όσες δε η Π.Ι.Ν. καταφέρει να έχει παρουσία δεν υπάρχει καμία ενημέρωση / συνεννόηση με τις τουριστικές επιτροπές ή ιδιωτικούς φορείς, παρατήρηση που έχει ειπωθεί και σε συνεδριάσεις της γνωμοδοτικής επιτροπής για τον τουρισμό της ΠΙΝ.

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο τομέας του τουρισμού και τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζουμε σαν κοινωνία από αυτόν και πραγματικά πιστεύουμε ότι δεν του αξίζει τέτοια αντιμετώπιση.