Απόστολε, επιείκεια, κατά βάθος είναι καλό παιδί!..

⦿ Κι’ όμως! Ο Ιθύνων δεν εμφανίστηκε στην εκδήλωση της Κράτσα, ενώ όλοι τον περίμεναν πως και πως!

⦿ Αλλοι λένε ότι τον σταμάτησε η …«Ωκεανίδα» στην Πάτρα, ενώ άλλοι λένε ότι δεν ήρθε, φοβούμενος μήπως το διαγράψει από τη ΝουΔού ο Κράτσας!..

⦿ Απόστολε, σε παρακαλούμε να εξαντλήσεις όλη σου την επιείκεια, γιατί κατά βάθος ο Ιθύνων είναι καλό παιδί!

Ιβάν