Απόφαση της Αστυνομίας για τον Αγώνα Δρόμου της ΓΕΚ

Ο Αστυνομικός Δ/ντής Ιωάννης Μπούμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2022. ΘΕΜΑ: «Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων – Διεξαγωγή αγώνα δρόμου στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

  1. Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».
  2. Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).
  3. Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  5. Το από 8-9-2022 έγγραφο της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
  6. Την υπ’ αριθμ’ 72362/15869 (ΑΔΑ:9Γ9Φ7ΛΕ-Φ0Ο) από 14-9-2022 Απόφαση Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού της Π.Ε. Κεφαλληνίας.
  7. Την υπ. αριθ. 7170/22/1890449 από 14-9-2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Στα πλαίσια της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου που θα διεξαχθεί στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας την Κυριακή 18-9-2022 και προς εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του ως άνω αγώνα, της ασφάλειας των δρομέων, της ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων,

Άρθρο 1ο

ΚΥΡΙΑΚΗ 18-9-2022

Την διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από την 18:30’ ώρα έως την 20:45’ ώρα, σε όλο το μήκος της διαδρομής που ξεκινά από την οδό Ριζοσπαστών (διασταύρωση της με οδό Ι. Μομφεράτου), συνεχίζεται στην οδό Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε όλο το μήκος αυτής, συνεχίζεται στην οδό «Γύρος Λάσσης» σε όλο το μήκος αυτής, με τερματισμό στο «Φανάρι» Αγίων Θεοδώρων.

Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς, που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων, με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν.3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

Αστυν. Διευθυντής