Από 22 Απριλίου η Υπηρεσία Δόμησης

Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κεφαλονιάς λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών  του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από σεισμούς του κτιρίου του Διοικητηρίου» θα εξακολουθήσει να είναι μη προσβάσιμη για το κοινό.

Η υπηρεσία θα λειτουργήσει πλήρως από τη Δευτέρα 22  Απριλίου.

Οι πολίτες που επιθυμούν να απευθύνουν αιτήματα προς την Υπηρεσία Δόμησης, παρακαλούνται να τα καταθέτουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου.

(Aπό το Γραφείο

Δημάρχου)