Αρχισαν οι κόντρες στη Σάμη!

Ο δήμαρχος Σάμης Γερ. Μονιάς

Ο δήμαρχος Σάμης Γεράσιμος Μονιάς ανακοίνψσε χθες τα ακόλουθα:

Είναι γεγονός ότι ξεκινήσαμε λάθος. Γιατί μόνο λάθος είναι η προσπάθεια υπονόμευσης των ενεργειών του Δήμου μας από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, μετερχόμενοι μάλιστα, ψεύδη και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Η αλήθεια όμως είναι άλλη από αυτή που αναφέρεται στην ανακοίνωση της παράταξης « ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Σάμης, όχι μόνο δεν παραιτήθηκε από την διεκδίκηση των δικαιωμάτων του, αλλά αντίθετα τόσο με επαφές και ενέργειές του, όσο και με καθημερινές παρεμβάσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο Τμήμα Οικονομικών ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ., στην Επιτροπή Καταμερισμού της Περιουσίας και σε συνάντηση με το Δήμαρχο Αργοστολίου και των υπεύθυνο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου, έχει τεκμηριώσει νομικά ότι τα έσοδα που αφορούν την περιοχή μας, από 01.09.2019, ανήκουν αποκλειστικά στον Δήμο μας.

Αυτό που αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Σάμης είναι ότι το Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνη, το σπήλαιο Δρογκαράτη, η παραλία του Μύρτου και το τουριστικό αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας, λειτουργούν με μέριμνα και ευθύνη του Δήμου Αργοστολίου, ως συνέπεια του γεγονότος ότι αυτός έχει την υποχρέωση (από τον νόμο) διαχείρισης και εξόφλησης των ενεργών συμβάσεων του (πρώην) Δήμου Κεφαλλονιάς.

Θέση μας είναι, και τη θέση αυτή έχουμε μεταφέρει στον Δήμο Αργοστολίου, ότι τα έσοδα, από 01.09.2019, ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον Δήμο Σάμης, δεχόμενοι ότι από τα έσοδα αυτά θα καλυφθεί το κόστος του μέρους των συμβάσεων (από 01.09.2019 μέχρι τη λήξη τους) και επιπλέον ένα μικρό ποσό (ποσοστιαίο) για διοικητικό κόστος του Δήμου Αργοστολίου. Η θέση μας αυτή, ως προελέχθη, όχι μόνο έχει έρεισμα στον νόμο, αλλά έχει απόλυτα τεκμηριωθεί νομικά από τον Δήμο μας.

Όλα τα ανωτέρω θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την διάρκεια ψήφισης των σχετικών προγραμματικών συμβάσεων (μεταξύ Δήμου Σάμης και Δήμου Αργοστολίου) που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Το μέγιστο όμως ψεύδος της ανακοίνωσης της παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» είναι ότι δεν είχε ενημερωθεί σχετικά ο επικεφαλής της. Η αλήθεια είναι ότι είχε ενημερωθεί προσωπικά από τον Δήμαρχο για την συγκεκριμένη εξέλιξη, κατόπιν της αλλαγής που επήλθε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν. 4623/2019.

Σε σχέση με τους χαρακτηρισμούς που περιέχει η ανακοίνωση της παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», ο θεσμικός ρόλος και το ήθος του Δημάρχου Σάμης δεν του επιτρέπουν να απαντήσει σε ανάλογο ύφος.

Σάμη 03.08.2019
Για τον Δήμο Σάμης
Ο Δήμαρχος
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ-ΝΕΤΤΗΣ

Προηγουμένως, ο Στέλιος Σπαθής είχε ανακοινώσει τα ακόλουθα:

Κατά την κείμενη νομοθεσία που διέπει τους νεοδημιουργηθέντες Δήμους, όπως ο Δήμος μας, ισχύουν, μεταξύ άλλων, τα προβλεπόμενα στο αρ.18 παρ.8 ν.4263/2019,υπό την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019.

Και ο πλέον αδαής, προσφεύγοντας στην βοήθεια ενός έμπειρου νομικού διαπιστώνει ότι μέχρι τη λήξη τους, οι συμβάσεις για το λιμνοσπήλαιο Μελισσάνη, το σπήλαιο Δρογκαράτη, την παραλία του Μύρτου καθώς και το τουριστικό αγκυροβόλιο της Αγίας Ευφημίας και η υλοποίησή τους ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου Σάμης, αφού δεν υφίστανται για αυτές απαιτήσεις, δεν οφείλουν, ούτε παράγουν ελλείμματα.

Ο κ. Δήμαρχος Σάμης, με σημερινή ανακοίνωσή του, αποδέχεται, άκριτα και χωρίς στοιχειώδη νομική τεκμηρίωση, ότι η ευθύνη λειτουργίας των παραπάνω συμβάσεων ανήκει στο Δήμο Αργοστολίου (άρα και τα έσοδά τους).

Με βάση πια γνωμοδότηση, ποιού νομικού συμβούλου, «αποφαίνεται» υπέρ του Δήμου Αργοστολίου;

Γιατί δε ζήτησε τη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών τόσο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όσο και του Υπουργείου Εσωτερικών

Και αν τα ζήτησε, γιατί τα αποκρύπτει και δεν τα δημοσιοποιεί;

Γιατί για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα δεν ενημέρωσε αμέσως το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων, με έκτακτη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, για τη χάραξη μιας στοιχειώδους στρατηγικής αντιμετώπισης του ζητήματος;

Γιατί, τέλος, παραιτείται κάθε διεκδίκησης από τα ανήκοντα στο λαό της Σάμης;

Κύριε Δήμαρχε,

Πράγματι, «για να γίνει πράξη ο νέος Δήμος Σάμης», όπως αυτάρεσκα διακηρύσσετε, απαιτείται, πρώτιστα, σοβαρότητα, γνώση, ικανότητα και ειλικρίνεια.

Δυστυχώς, όμως, με τη σημερινή σας ανακοίνωση δείχνετε να στερείστε των παραπάνω προϋποθέσεων.

Η αδυναμία κατανόησης και διαχείρισης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των νέων Δήμων είναι προφανής. Όπως προφανής είναι και η έλλειψη ικανότητας διεκδίκησης των αυτονόητων.

Σε κάθε περίπτωση η παράταξή μας δηλώνει την αντίθεσή της στη λογική της από πλευράς σας παραίτησης κεκτημένων σε βάρος του Δήμου αλλά και την ετοιμότητά της να συμβάλει στην αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού ζητήματος στο πλαίσιο των αυτοδιοικητικών θεσμών.

Γερ. Μονιάς
Στ. Σπαθής