Ασκηση της Πυροσβεστικής

Προς ενημέρωσης σας, σας γνωστοποιούμε ότι την 30η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 η Π.Υ. Αργοστολίου θα διεξάγει Άσκηση Ετοιμότητας με αντικείμενο σεναρίου Αστική πυρκαγιά σε Κατάστημα πώλησης χρωμάτων και διαλυτών-πέλετ- Οικοδομικών υλικών.

Ως επιλεχθέν πεδίο διεξαγωγής της εν λόγω άσκησης έχει ορισθεί το Κατάστημα πώλησης χρωμάτων με την επωνυμία «Μαρίνος Στόρς Ι.Κ.Ε. Εμπορία Κούταβος Αργοστολίου», που λειτουργεί στη περιοχή Κούταβος, Δ.Ε. Αργοστολίου, Δ. Κεφαλληνίας.

Η Αν. Διοικητή

Θεοδώρα – Αικατερίνη Β. Γόντικα

Επιπυραγός