Αυξάνεται η εισφορά ΟΓΑ αγροτών

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει τους ντόπιους Αγρότες ότι, ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος του προηγουμένου έτους και χωρίς την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί, θα υπολογίζεται το ασφαλιστικό κόστος για τον κλάδο κύριας σύνταξης για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και όσους υπάγονταν ως αυτοαπασχολούμενοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α., σύμφωνα με ρύθμιση του εφαρμοστικού Νόμου 4472 με τα προαπαιτούμενα των δανειστών για την αξιολόγηση της ελληνική οικονομίας.

Σημειώνεται ότι για το 2018, η ασφαλιστική εισφορά Ελαιοπαραγωγών, ΑιγοΠροβατοτρόφων, Βοοτρόφων, Δενδροκαλλιεργητών, Μελισσοκόμων, Κηπευτικοπαραγωγών και Ψαράδων υπολογίζεται επί του 85% του φορολογητέου αποτελέσματος από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι ντόπιοι Αγρότες μπορούν να προσέρχονται στο πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για τις φετινές Αγροτικές Επιδοτήσεις που λειτουργεί καθημερινά (8:00 -16:00) στο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα του Ε.Α.Σ., λεωφόρος Αντώνη Τρίτση 1, στο Αργοστόλι.

(Από τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης)