Αυξημένα μέτρα λόγω θυελλωδών ανέμων

Από το Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ : ‘’Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων ’’.ΣΧΕΤ: ΩΠ:261605/02-20 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./ΕΚΣΕΔ/NT.

  1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής σας αναμεταβιβάζουμε συνημμένα την από 26-02-2020/ αρ. 138 Αναγγελία θυελλωδών ανέμων της Ε.Μ.Υ. που αφορά θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
  2. Λιμενικές Αρχές υπαγωγής μας που κοινοποιείται το παρόν εντέλλονται για τις ενέργειες τους ενημερώνοντας αντίστοιχα Υπηρεσίες και Φορείς περιοχής αρμοδιότητας τους.-

Η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία