Αυτή είναι η εικόνα των μελών του ΕΒΕΚΙ

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς – Ιθάκης οδεύει στις κάλπες αρχές Δεκεμβρίου, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα εκλέξει τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου δεν εκλέγεται από το σώμα αλλά ψηφίζεται από τους εκλεγμένους συμβούλους. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα οικονομικά εντάξει μέλη.

Η δύναμη του Επιμελητηρίου σήμερα:

Σύνολο εγγεγραμμένων μελών: 4.298, έως εξής ανά τμήμα δραστηριότητας:

  •  Στο Εμπορικό 1.040
  •  Στις Υπηρεσίες: 2.860
  • Στη Μεταποίηση: 398

Συγκρίσεις:

Στις εκλογές του Επιμελητηρίου το 2011, ψήφισαν συνολικά 1.341 μέλη, ως εξής κατά τμήμα:

  •  Στο Εμπορικό Τμήμα ψήφισαν 333 μέλη,
  •  Στο Τμήμα Υπηρεσιών ψήφισαν 862 μέλη και
  •  Στο Τμήμα Μεταποίησης ψήφισαν 146 μέλη

Να υπενθυμίσουμε ότι είναι απο το Νόμο υποχρωτική η εγγραφή των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια, άρα με τα παραπάνω στοιχεία των εγγεγραμμένων μελών έχουμε και την πλήρη είκονα του αριθμού των επιχειρήσεων στο Νομό μας (ατομικές και άλλες).

(kefaloniapress.gr)