Αυτόματος πωλητής εμφιαλομένου νερού στο Μπαστούνι, με «Κοινωνικό αντίτιμο»

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 16/05/2016 «πέρασε» κατά πλειοψηφία ένα θέμα που προάγει την κοινωνική αλληλεγγύη προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του τόπου μας.
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η τοποθέτηση αυτόματου πωλητή εμφιαλωμένου νερού στον χώρο υποδοχής των επισκεπτών κρουαζιέρας (Αργοστόλι), μέσω δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής διαδικασίας, καθώς και το σχέδιο για την απόδοση ενός συγκεκριμένου ποσού από κάθε μονάδα προϊόντος που πωλείται σε δύο κοινωνικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
O ιδιώτης- ανάδοχος του έργου θα έχει την υποχρέωση να αποδίδει για κάθε μπουκαλάκι νερό ένα συγκεκριμένο ποσό προς τον κοινωνικό φορέα που θα προσδιορίζει το δημοτικό συμβούλιο. Το ποσό αυτό θα προκύψει από την δημόσια πλειοδοτική διαδικασία που θα ενεργήσει ο Δήμος, ενώ το δημοτικό συμβούλιο θα αποφασίζει ποιος ή ποιοι φορείς θα λαμβάνουν το «κοινωνικό αντίτιμο» από την πώληση κάθε μονάδας προϊόντος.
Η διάρκεια της σύμβασης με το όποιο ανάδοχο θα είναι τριετής, ώστε να υπάρχει κίνητρο για την συμμετοχή ιδιωτών στην δημόσια πλειοδοτική διαδικασία, ενώ η τιμή πώλησης δεν επιβαρύνεται πρόσθετα σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή της αγορά. Το «κοινωνικό αντίτιμο» θα προκύπτει από το περιθώριο κέρδους του ανάδοχου πωλητή, ενώ για το έτος 2016 οι κοινωνικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα λαμβάνουν (50% ο καθένας)το «κοινωνικό αντίτιμο» είναι η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) με το διακριτικό τίτλο «ΥΠΕΡΙΩΝ» και το Φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» με τον διακριτικό τίτλο «Η ΕΛΠΙΔΑ».
Τέλος, για την επιτήρηση της διαδικασίας και την τήρηση της υποχρέωσης απόδοσης από τον ανάδοχο προς τον κοινωνικό φορέα, ήτοι της καταμέτρησης των εισπράξεων του αυτόματου πωλητή σε προκαθορισμένο χρόνο κάθε φορά, συγκροτείται τριμελής επιτροπή που θα αποτελείται από τον ανάδοχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού, ένα μέλος του Δ.Σ του σωματείου «ΥΠΕΡΙΩΝ» και ένα μέλος του Δ.Σ του σωματείου «Η ΕΛΠΙΔΑ».

water-vending-machines-at-the-gym-21273033