Βάσος Λειβιεράτος: Οι Κυβερνήτες

Οποιος και να κυβερνήσει

την Ελλάδα μας παιδιά

στη φτωχολογιά δεν δίνει

να το ξέρετε καλά!

***

Ολοι που μας κυβερνάνε

από τα χρόνια τα παλιά

την φτωχολογιά ξεχνάνε

και δεν την θυμούνται πια!

***

***

Με τις εκλογές μας τάζουν

πράγματα πολλά

και όταν παίρνουν εξουσία

πάνε με την αρχοντιά!

***

Φτωχός θα μείνεις πάντοτε

με την ελπίδα μόνο,

πως θα γιατρευτεί και σένανε

του ονείρου σου ο πόνος!