Βαρύ Ερίσσου: Το έρημο εκκλησάκι που αντιστέκεται στο χρόνο (photos)

Στο Βαρύ Ερύσσου, τό εκκλησάκι τού Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου, της οικογένειας Παπανελόπουλων, από το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα το χτιστό τέμπλο και το Άγιο Βήμα.

Τους τοίχους του καλύπτουν υπέροχες τοιχογραφίες, που χρονολογούνται γύρω στά 1755, σύμφωνα με επιγραφή στην βορεινή πλευρά.