Βιώσιμα Συστήματα Τροφίμων: Επιστροφή στο μέλλον

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα με τίτλο «Βιώσιμα Συστήματα Τροφίμων: Επιστροφή στο μέλλον» στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Αμφιθεάτρου «Γ. Αρσένης» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι, Κεφαλονιά) του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων – FOODBIOMES» (MIS 5047291), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Νικόλαο Κοψαχείλη.

Πάνω από 160 συμμετέχοντες παρακολούθησαν ομιλίες από τους συνεργάτες και τους ερευνητές της Υποδομής FoodBiomes, που παρουσίασαν τα πρωτοποριακά τους αποτελέσματα σχετικά με νέες απομονώσεις γηγενών μικροοργανισμών από παραδοσιακά τρόφιμα, τις ευεργετικές ιδιότητές τους για την υγεία του ανθρώπου, νέα λειτουργικά εκχυλίσματα από φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, παραγωγή βιοδραστικών ενώσεων από διεργασίες ζύμωσης καθώς και τεχνικές ενθυλάκωσης των μικροοργανισμών για την ανάπτυξη λειτουργικών προϊόντων τροφίμων.

Στην ημερίδα, εκτός από την ομάδα του Ιονίου Πανεπιστημίου, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τρία ελληνικά Πανεπιστήμια και συγκεκριμένα οι ερευνητικές ομάδες του Καθηγητή Ι. Κουρκουτά και της Καθηγήτριας Μ. Γρηγορίου από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η ερευνητική ομάδα του Αν. Καθηγητή Α. Τζάκου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η ερευνητική ομάδα του Αν. Καθηγητή Α. Κουτελιδάκη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στην ημερίδα επίσης συμμετείχαν και παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους εκπρόσωποι εταιρειών-βιομηχανιών τροφίμων, και συγκεκριμένα οι κ. Ε. Αμπατζίδου και Ε. Τρωιάνου από τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς – Kefalonia fisheries, ο κ. Γ. Δαναλάτος από της εταιρεία Ορεάλιος Γη-Συνεταιρισμός Ρομπόλας Κεφαλληνίας, καθώς επίσης και οι κ.κ. Κ. Πισσαρίδη και Ι. Μυτιληναίος από την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ A.E.

Η ημερίδα απευθύνθηκε σε ένα ευρύ κοινό και πέτυχε να διασυνδέσει τον ακαδημαϊκό τομέα με αυτόν της βιομηχανίας τροφίμων, στοχεύοντας και συνεισφέροντας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και εγκαθίδρυσης βιώσιμων συστημάτων τροφίμων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους φοιτητές μας για τη δυναμική τους παρουσία και τη διαχρονική τους στήριξη στις προσπάθειες για την αναβάθμιση του Τμήματος, καθώς και στους συνεργάτες μας που υλοποιούμε μαζί το όραμα της Υποδομής FoodBiomes.

Link: https://fst.ionio.gr/gr/news/28392/

Εκ μέρους της FoodBiomes-ΙΠ

Νικόλαος Κοψαχείλης

Αν. Καθηγητής