Βοηθήματα σε Πολύτεκνες Μητέρες

Το πρόγραμμα παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων (1.000 ευρώ) αφορά τις πολύτεκνες μητέρες που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης είναι:

  •  Συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ προερχόμενες από τον πρώην ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, εφόσον έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
  •  Έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 παιδιά τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Όλα τα αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα…ως ημέρα συμπλήρωσης του 18ΟΥ ή 24ου έτους λαμβάνεται υπόψη η 31/12/2018. Στους δικαιούχους ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται παιδιά που σπουδάζουν στο Εξωτερικό ή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (πχ ΕΠΑΛ, ΤΕΕ κλπ).

►Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αιτήσεως από 15-10-2018 έως 9-11-2018.

►Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ ή ο αριθμός μητρώου ΟΓΑ,
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εκδίδεται και από τα Κ.Ε.Π.),
  4. Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό ( αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) που να προκύπτει ποιος γονέας έχει την επιμέλεια των παιδιών,
  5. Για παιδιά άνεργα 18-24 ετών, Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ (εκδίδεται και από τα Κ.Ε.Π με προσκόμιση κάρτας ανεργίας),
  6. Βεβαίωση Σπουδών για παιδιά ηλικίας 18-24 που σπουδάζουν σε ΙΕΚ και δεν έχουν «πάσο»,
  7. Φωτοαντίγραφο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο) από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή (αφορά φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ 18-24 ετών)
  8. Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Τραπέζης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού της πολύτεκνης μητέρας (δικαιούχος ή συνδικαιούχος)

Ο Αντιδήμαρχος

Σπυρονικόλας Σολωμός

Αιτήσεις υποβάλλονται σε όλα τα Κ.Ε.Π. του Δήμου Κεφαλλονιάς:

Κ.Ε.Π. Αργοστολίου και Παλικής από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08.00-19.45 και Σάββατο: 08.15-13.45.

Κ.Ε.Π. Ελειού/Πρόννων-Λειβαθούς-Ερίσου-Πυλάρου-Σάμης-Ομαλών, Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00-14.45.