Βουλευτής: Δόθηκαν 24 εκατ. Ευρω για τον «Ιανό»

Π. Καππάτος

Ο βουλευτής Παναγής Καππάτος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Τις τελευταίες ημέρες συνεχίζεται η διαδικασία των αποζημιώσεων για καταστροφές που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα «Ιανό» σε οικίες και επιχειρήσεις της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.

Για αποζημιώσεις οικιών έχουν εγκριθεί 2.027 αιτήσεις και συνολικό ποσό αποζημιώσεων 10.124.249 ευρώ.

Για αποζημιώσεις επιχειρήσεων έχουν εγκριθεί 1.724 αιτήσεις και συνολικό ποσό αποζημιώσεων 13.792 .000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων που έχει ανακοινωθεί, μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου, πλησιάζει τα 24.000.000 ευρώ.

Η έκδοση αποφάσεων αποζημιώσεων συνεχίζεται και έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό ο κύριος στόχος της Κυβέρνησης που ήταν να αποφευχθεί η μεγάλη καθυστέρηση σε βάρος των πολιτών, που διαχρονικά συνέβαινε σε ανάλογες περιπτώσεις κατά το παρελθόν.

Παναγής Καππάτος

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης