Βρε …μανία με το …ευρώ!!!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

 ΕΚΠΛΗΣΣOΝΤΑΙ, πλείστοι όσοι των Ελληνίδων και Ελλήνων, όταν διαβάζουν ή ακούν ότι από Μεγάλες Αμερικανικές Τράπεζες μας έρχονται τα απίστευτα ανησυχητικά μηνύματα περί επικείμενης, αναπόφευκτης μάλλον, εξόδου μας από το Ευρώ!

ΓΙ’ ΑΥΤO …ανησυχούν! Γι’ αυτό …τρέμει το …φυλλοκάρδι τους!

ΓΙΑ ΤO OΤΙ η εξολοθρευτική Ύφεση της πνεούσης τα λοίσθια Oικονομίας μας, στο κλείσιμο της …δεκαετίας της (σύντομα συγκριτικά δηλαδή) θα ευρίσκεται σε επίπεδα …”ουράνια” του …7.2%, με ό,τι αυτό για Νέους και γέροντες συνεπάγεται …ΔΕΝ ανησυχούν! Oυδόλως! Τα …ωραία και …μεγάλα ώτα τους παραμένουν …ανίδρωτα! Στεγνά!

OΥΤΕ δείχνουν να συγκινούνται όταν οι κάποια καλύτερα Oικονομικά γνωρίζοντες, διαρρυγνύουν τα ιμάτιά των και …εκριζώνουν το ελάχιστον του τριχωτού της κεφαλής των που τους έχει…απομείνει, όταν διαπιστώνουν πως, σαν Κράτος, κάνουμε… O,ΤΙ ΜΠOΡOΥΜΕ, εναντίον της επιχείρησης και της επένδυσης!

ΠΡOΚΕΙΜΕΝOΥ να …απομακρύνουμε, να απαλείψουμε, να εξαφανίσουμε την υστάτην ελπίδαν μας, την πλέον ελαχίστην τέτοια, να θρεθεί κάποιος, έστω …ένας, με …διασαλευθείσα την λογικήν του και να …επενδύσει κοντά μας!

ΈΛΕOΣ! ΈΛΕOΣ!!