«Γαϊδαρος …σαμαρωτός»!

⦿ Για «σαμάρια» γράφει ο «Γάϊδαρος»! Ιδού τι αναφέρει: Ο Θεόφιλος πιστεύω πως πρέπει να δράσει ελεύθερος. Έχει την ευκαιρία να το πράξει. Πολλοί είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Αρκεί ο Δήμαρχος να δράσει μακριά από τα «σαμάρια». Από εκείνο το μόνιμο στρώμα ανθρώπων που προσκολλώνται στην «εξουσία» και σε όσους την ασκούν με την ελπίδα και απαίτηση να έχουν τον δικό του ρόλο, το δικό τους τιμάριο. Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Πάντα θα υπάρχουν τα σαμάρια.

Ιβάν