Γενική Συνέλευση στην Αδελφότητα Πειραιά

Σύμφωνα το άρθρο 19 του καταστατικού της Αδελφότητας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά καλούνται τα μέλη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα και ώρα 7μ.μ. στο κτίριο μας Γρ. Λαμπράκη 144 στον Πειραιά, στον 1ο όροφο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, στον ίδιο χώρο.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Εγκριση Πρακτικών Προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
  2. Διοικητικός Απολογισμός για το έτος 2017
  3. Οικονομικός Απολογισμός για το έτος 2017
  4. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των πεπραγμένων για το έτος 2017
  5. Οικονομικός Προϋπολογισμός για το έτος 2018
  6. Ερωτήσεις-Προτάσεις

Με εντολή Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Μαριολένη Νεοφύτου

Ο Γεν. Γραμματέας

Νέστωρ Παπαθεοδωράτος