Γενική Συνέλευση του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου

Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 και ώρα 17:00 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Με οποιονδήποτε αριθμό μελών.

Η επισήμανση αυτή γίνεται ώστε ανάλογα με την προσωπική εκτίμηση των μελών, να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις προς το Επιμελητήριο(Αργοστόλι)

Παρακαλούμε για την τακτοποίηση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων των Μελών,

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το καταστατικό, του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, έχουν τα Μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα έως και το πρώτο εξάμηνο του 2017.