ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, το σύγχρονο «Γεφύρι της Αρτας»

Eργασίες στο Νέο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου που …δεν τελειώνει ποτέ!

Το σύγχρονο «γεφύρι της Άρτας» για την Κεφαλονιά που λέγεται νέο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου είναι σε όλους γνωστό.

Με λίγα λόγια…

  •  Ξεκίνησε προ …απομνημονεύτων ετών (το 2009) και ακόμη δεν λέει να τελειώσει!
  •  Όταν ήταν βουλευτής ο σημερινός δήμαρχος (το 2009) το Υπουργείο Υγείας είχε υποσχεθεί 3 εκατ. ευρώ για το έργο. Οκτώ χρόνια μετά έχει δώσει κάτι περισσότερο από …600 χιλιάρικα.
  •  Οι (επίσημες) υποσχέσεις για την ολοκλήρωσή του από την Δημοτική Αρχή αμέτρητες. Η τελευταία ήταν με επίσημη ανακοίνωση (με βούλα και υπογραφές) του αντιδημάρχου έργων και αντ’αυτού στις 22/12/2016 ότι « Ολοκληρώνεται και εγκαινιάζεται το Μάρτιο το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου».

Μόνο που ξέχασε να πει για ποιο Μάρτιο πρόκειται αφού ο Μάρτιος του 2017 πέρασε προ πολλού…

Η ερώτηση μας είναι μία:

Γίνεται να λειτουργήσει το νέο Γηροκομείο δίχως …προσωπικό και μηχανήματα;

Ρωτάμε για δύο λόγους:

1ος για το προσωπικό.

Στη συζήτηση του Δ.Σ. του Γηροκομείου στις 31/12/2016 με θέμα «Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου για το 2017» στην ομόφωνη απόφαση αναφέρεται ότι «το Νέο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου μετά την ολοκλήρωσή του

θα μπορεί να στεγάσει από 136 έως 150 άτομα (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σήμερα στεγάζονται ….65 άτομα) της τρίτης ηλικίας αλλά και άτομα με Αλτσχάιμερ ή με άλλα προβλήματα που μέχρι σήμερα αδυνατούσε να φιλοξενήσει. Το σημαντικότερο αγκάθι στην μετεγκατάσταση αυτή θα είναι η παντελής έλλειψη προσωπικού».

Κι ενώ καμία πρόσληψη προσωπικού δεν έχει δρομολογηθεί για την κάλυψη των υπερδιπλάσιων αναγκών του Γηροκομείου, στις 18/5/2017 μετά από εισήγηση της γενικής γραμματέως (!) του Δήμου το ΔΣ του Γηροκομείου αποφάσισε «ένα στέλεχος του Ιδρύματος να μετακινηθεί στο Δήμο για την στήριξη των ταμιακών εργασιών» ! Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεν Πρόεδρος του Γηροκομείου κ. Αποστολάτος (προς τιμήν του) δήλωσε «παρών» στην απόφαση, η δε εκπρόσωπος των εργαζομένων κα Μαρία Δαλαμάγκα ψήφισε κατά της μετακίνησης του ταμείου δηλώνοντας μεταξύ των άλλων τα φοβερά και τρομερά «Το Ίδρυμα λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο των ελάχιστων απομεινάντων εργαζομένων μας που δεν κάνουν χρήση της κανονικής τους άδειας ακόμη και των εβδομαδιαίων ρεπό τους, προκειμένου να καλυφθούν οι μειωμένες βάρδιες και οι καθημερινές ανάγκες των ηλικιωμένων μας»!

Η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό του Γηροκομείου και ο έλεγχος των καταγγελλομένων από την εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ. είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο και σίγουρα αρμοδιότητα των αρμοδίων αρχών και πρώτα φυσικά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόφασης.

Όμως την ώρα που κάποια στιγμή θα τελειώσει το νέο Γηροκομείο, όχι μόνο δεν δρομολογούνται προσλήψεις προσωπικού για τα υπερδιπλάσιες των σημερινών αναγκών, αλλά και από πάνω η Δημοτική Αρχή δια της γενικής γραμματέως του Δήμου… μεταφέρει προσωπικό από το ίδρυμα στο Δήμο!!!

2ος για τα μηχανήματα

Με την 39/ 3-6-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Γηροκομείου αποφασίστηκε (για διάφορους λόγους) να αφαιρεθεί από την εργολαβία της Α΄Φάσης του έργου «το σύνολο του εξοπλισμού και μηχανημάτων που προβλέπεται από την μελέτη».

Στις 18/1/2016 ανακαλείται η απόφαση ένταξης της Β΄Φάσης του νέου Γηροκομείου στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και στις 28/1/2016 εντάσσεται στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 με το συμβατικό ποσόν της εργολαβίας δηλαδή 5.136.906,54 ευρώ, αποδεικνύοντας ότι η με φανφάρες υπογραφή της σχετικής σύμβασης του έργου (από τον Δήμαρχο Αλ. Παρίση και τον Περιφερειάρχη Σπ. Σπύρου) δέκα ημέρες πριν τις δημοτικές εκλογές του 2014 ήταν μια πολιτική απάτη εξαπάτησης των ψηφοφόρων.

Στις 14/6/2016 το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του (την 183/2016) εγκρίνει «την υποβολή τροποποιητικής αίτησης χρηματοδότησης του έργου “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (B΄ ΦΑΣΗ)”, με Κωδικό ΟΠΣ 500113 με επί πλέον ποσό 1.070,570,97 € ως αναλύεται ανωτέρω, στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ιόνια Νησιά» της

Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου μετά την ανωτέρω αύξηση είναι:

6.207.477,51€».

Το ποσόν και η τροποποιητική αίτηση αφορούσε τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα του νέου Γηροκομείου που είχαν αφαιρεθεί όπως αναφέραμε πρωτύτερα από την πρώτη εργολαβία.

Έκτοτε έχει περάσει ένας χρόνος και …όμως τροποποιητική απόφαση της αρχικής ένταξης της Β΄Φάσης ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ !!!

Σύμφωνα με τον πρόσφατα δημοσιευθέντα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας πίνακα ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με ημερομηνία αναφοράς 21/6/2017 η Β΄Φάση του νέου Γηροκομείου παραμένει …με το αρχικό ποσόν ένταξης στο πρόγραμμα 5.136.906,54 ευρώ, δίχως το 1.070,570,97 ευρώ του εξοπλισμού !!!

Μετά τα παραπάνω το ερώτημα είναι απλό:

Γνωρίζει η Δημοτική Αρχή και προσωπικά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έργων όταν δίνουν υποσχέσεις για εγκαίνια του νέου Γηροκομείου σε συγκεκριμένη ημερομηνία τι ακριβώς συμβαίνει με το έργο;

Γνωρίζουν ότι δίχως επί πλέον προσωπικό το νέο Γηροκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει;

Γνωρίζουν ότι δίχως (αντιγράφουμε από την μελέτη):

Α) Εγκατάσταση Κεντρικού Μαγειρείου

Β) Εγκατάσταση Πλυντηρίου-Ραφείου-Ιματιοθήκης

Γ) Εγκατάσταση Ψυκτικών Θαλάμων

Δ) Εγκατάσταση Φυσικοθεραπευτηρίου

Ε) Νοσοκομειακό Εξοπλισμό και

Δίχως σύνδεση με την ΔΕΗ και τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης το νέο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ;

Και κάτι τελευταίο:

Η δημοπρασία της α΄ φάσης έγινε στις 5/5/2009 με μειοδότη την εταιρία P. & C. Development S.Α.

Η υπογραφή της σύμβασης από πλευράς της αναδόχου εταιρείας έγινε στις 23/10/2009, αλλά με ευθύνη του Δήμου και για διάφορους λόγους το έργο ξεκίνησε 21/9/2010.

Ο συμβατικός χρόνος κατασκευής του έργου ήταν 30 μήνες, που σημαίνει ότι ενώ θα έπρεπε να παραδοθεί ολοκληρωμένη η πρώτη φάση στις 23/4/2012 (από την υπογραφή της σύμβασης) μετατέθηκε για τις 21/3/2013 (λόγω καθυστερημένης έναρξης των εργασιών).

Έκτοτε δόθηκαν αλλεπάλληλες παρατάσεις ων ουκ έστι αριθμός. Η τελευταία που μπορέσαμε να εντοπίσουμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι στις 11/11/2014 (απόφαση 34/2014) μέχρι τις …15/2/2015.

Έκτοτε και για …2 ½ χρόνια ΟΥΔΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ αν και πως βρίσκεται ενεργή η εργολαβία!!! Τώρα το πόσο είναι νόμιμα όλα αυτά είναι …«αλλουνού παπά ευαγγέλιο»!!!

Η δημοπρασία της β΄φάσης έγινε στις 26/11/2013

Ανάδοχος η ίδια εταιρία που κατασκευάζει και την πρώτη φάση

  1. P. & C. DEVELOPMENT S.A.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 9/5/2014.

Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ήταν σύμφωνα με τη σύμβαση 450 ημερολογιακές ημέρες (15 μήνες), δηλαδή θα έπρεπε να παραδοθεί το έργο στις 3 Αυγούστου 2015.

Παρόλα αυτά λίγες ημέρες πριν αποχωρήσει τις 25/8/2014 ο πρώην περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου απεντάσσει από το ΕΣΠΑ το έργο με την αιτιολογία ότι …«το έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2015» και ας είχε συμβατική ημερομηνία 3/8/2015!!!

Στις 28/1/2016 με απόφαση του ο περιφερειάρχης Θόδωρος Γαλιατσάτος εγκρίνει την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με το ποσόν των 5.136.906,45 ευρώ, όσο και η αρχική σύμβαση.

Στις 20/12/2016 με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο (420/2016) αποφασίζει την παράταση των εργασιών μέχρι 31-3-2017.

Έκτοτε έχουν περάσει …τρεις (και) μήνες και ΟΥΔΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ αν και πως βρίσκεται ενεργή και αυτή η εργολαβία της Β΄Φάσης!!!

Και όπως και για την πρώτη εργολαβία έτσι και για την δεύτερη το πόσο είναι νόμιμα όλα αυτά είναι …«αλλουνού παπά ευαγγέλιο»!!!

Δεν ρωτάμε αν και πότε θα τελειώσουν οι δύο εργολαβίες γιατί απλούστατα οι αρμόδιοι έχουν χάσει κάθε αξιοπιστία με τις αλλεπάλληλες υποσχέσεις τους που δίνονται αφειδώς σαν …«σε μια κολώνα πάγο».

Θα ρωτήσουμε όμως την αντιπολίτευση: Γνωρίζει όλη αυτή την κοροϊδία για το σημαντικότερο (και όχι βιτρίνας…) έργο στην Κεφαλονιά και όλες αυτές τις αμφιβόλου νομιμότητας ενέργειες;

Αν ναι τότε τι έχει πράξει;

Αν όχι τότε απλά …δεν κάνει την δουλειά της και όποιος δεν κάνει την δουλειά του παραιτείται!