Για μιά μικρή νίκη

Λευτέρης Κρητικός

Σήμερα (23/11) στο Αργοστόλι, είχε οριστεί πλειστηριασμός μετά από εντολή ξένου fund για χρέος μόλις 13.000 Ευρώ ενός ακινήτου αξίας 197.000 Ευρώ.

Μετά τη κατάθεση Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων που έγινε δεκτή, ο πλειστηριασμός αναστέλλεται για 6 μήνες προκειμένου ο δανειολήπτης να συγκεντρώσει το ποσό της οφειλής και να πληρώσει το fund, ώστε να διασώσει το περιουσιακό του στοιχείο.

Οι Δικηγόροι που έχουμε ταχθεί στην υπεράσπιση των ευάλωτων συμπολιτών μας, γνωρίζουμε πως ο αγώνας είναι άνισος, γνωρίζουμε επίσης πως οι Κυβερνήσεις των τελευταίων ετών κατήργησαν το πλαίσιο προστασίας της α’ κατοικίας.

Η συνείδηση μας όμως μας επιβάλλει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, μαζί με τη Κοινωνία, μαζί με το Λαό, μαζί με όσους προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι.

(ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΒ)