Για τον Αγγελοδιονύση τον Φίλο και Δάσκαλο

Ο Αγγελοδιονύσης «έφυγε» αλλά θα μείνει για πάντα ταυτόσημος με το  Αργοστόλι, την Κεφαλονιά και την ιστορία τους.

Μπορεί να «έφυγε»,  αλλά η συσσωρευμένη γνώση που έχει κληρονομήσει στην ιστορία μέσα από τα ανεπανάληπτα βιβλία του , με κορυφαίο – κατά τη γνώμη μου –  «Η Γένεση και τα Πάθη μιας Πολιτείας – Το Αργοστόλι αγωνίζεται», τον καθιστούν διαχρονικό.

Ο Αγγελοδιονύσης  ανήκει σε αυτούς που η ιστορία, ο πολιτισμός και το Αργοστόλι, η πόλη του, τους χρωστάνε και θα τους χρωστάνε για πάντα.

Ο Αγγελοδιονύσης  ανήκει στους φίλους και ταυτόχρονα στους δασκάλους.Σε αυτούς που η αναφορά στο πρόσωπο και την προσφορά τους δεν μπορεί να γίνεται σε παρατατικό χρόνο, γιατί είναι ένα ζωντανό, καθημερινό κομμάτι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος της πόλης τους με το έργο τους.

Σε αυτούς που διδάσκουν την ιστορική αλήθεια και την απέχθεια στο ψέμα και την υπερβολή.

Αγγελοδιονύση σε ευχαριστώ για όλα και κυρίως για το μέγεθος της συμβολής σου να γνωρίσω και να αποκτήσω πάθος για την ιστορία της πόλης και του νησιού μου και ταυτόχρονα  τις παρακαταθήκες που αφήνεις στο Αργοστόλι και την Κεφαλονιά, στους Αργοστολιώτες,  τους Κεφαλονίτες και τις μελλοντικές γενιές.

Σου απευθύνομαι σήμερα Αγγελοδιονύση όχι μόνο με το όποιο δικό μου αποτύπωμα στην ιστορία του Αργοστολιού  ως Δήμαρχος για 12 χρόνια, αλλά κυρίως ως Φίλος και Μαθητής σου για πολύ περισσότερα χρόνια.

Καλό ταξίδι