Γνήσιος και Κανελλάτος μαζί στο ElVenizelos!

Ο Φακός του «Η» είναι πάντα αποκαλυπτικός και το αποδεικνύει ενίοτε!

Αυτή τη φορά «συνέλαβε» τον τ.Κεφαλληνιάρχη και πρόεδρο της πεδιν Αλέξανδρο

Παρίση, μαζί με τον Γενικό δ/ντή του Οργανισμού Πατέντας Παναγιώτη Κανελλάτο, πού λέτε;

Μέσα στο αεορδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», καθώς ταξίδευαν για Θεσαλλονίκη.  Τώρα, τι …πατέντα ετοιμάζουνε οι δύο θα σας πούμε εν ευθετώ χρόνω, καθώς μας …δεσμεύει πάλι το  «off the record»!