Γνωρίζει τα θέματα όσο κανένας άλλος

⦿ Πολύ σωστές είναι οι θέσεις του τ. δημάρχου Μάκη Φόρτε για το πραγματικό Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που συγκροτήθηκε 34 χρόνια απ’ την εξαγγελία του Ανδρέα.

⦿ Είπαμε, ο Μάκης γνωρίζει τα τοπικά θέματα όσο κανένας άλλος.

Ιβαν