Γ.Σ. του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου

Ο πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Σπ. Λουκάκης

Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023 του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου:

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι

Καλείσθε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Κεφαλληνίας & Ιθάκης οι εργασίες της οποίας θα διεξαχθούν στην αίθουσα (Μαρία Σκλαβουνάκη) του Επιμελητήριου Κεφαλονιάς & Ιθάκης Λεωφόρος Βεργωτή 131 Αργοστόλι, στις 18 Μαρτίου 2023. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία, η Γενική  Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023. Εάν και κατά τη δεύτερη σύγκληση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία και προς αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων,

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά το Σάββατο  01 Απριλίου 2023 με οποιονδήποτε αριθμό μελών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Λουκάκης

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Κουμαριώτης