Δήμαρχος σε διοικητική αργία

Την ποινή της Διοικητικής αργίας επέβαλλε το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων στον νυν δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας Χρήστο Νικολάου και σε επτά δημοτικούς συμβούλους ,για απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα λατομεία, που ελήφθη επί Δημαρχίας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Τότε ο Χρήστος Νικολάου ήταν αντιδήμαρχος Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ποινη αφορά άλλους έξι δημοτικούς συμβούλους.

Η ποινή αφορά τη Διοικητική Αργία για ένα μήνα υ, με έναρξη τη 10η Ιουλίου, κατά την οποία δεν μπορούν ο νύν δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι να εκτελούν καθήκοντα.

Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στο ΣτΕ. Εφόσον το ΣτΕ τους δικαιώσει πρέπει να προσκομίσουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Αν δεν δικαιωθούν ή δεν κάνουν ένσταση στο ΣτΕ, η ποινή εκτελείται ακριβώς ένα μήνα μετά την έκδοση της απόφασης.