Δήμος: Αιτήσεις για βοήθεια ΟΑΕΔ

Μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών υποβάλλονται αιτήσεις για Καταβολή Εποχικού Επιδόματος Ο.Α.Ε.Δ. Έναρξη 18 Οκτωβρίου 2018

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

α) Δ. Ταυτότητας (ή Διαβ.και Αδ.Διαμ) β).Έγγραφα που να προκύπτει ο ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και ο Αρ. Μητρώου ΙΚΑ.

Το επίδομα χορηγείται εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες από τον Ν.1836/89

Προϋποθέσεις: Π.Χ.: – Οικοδόμοι με 95-210 ημερ/σθια το 2017,

Μισθωτοί τουρ/κου-επισ/κού κλάδου (75 ημερ/σθια και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12/2017),

  •  Μουσικοί-τραγουδιστές-Ηθοποιοί με 50-210 ημερ/σθια το 2017 (βεβαίωση του οικείου επαγγελμ. σωματείου για Μουσικούς)
  •  Χειριστές οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων με 70-210 ημερ/σθια
  •  Οι Μισθωτοί της ναυπ/κης ζώνης εφόσον υπάγονται σε ασφάλιση ΕΦΚΑ,
  •  Συνταξιούχοι, που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τις 10/9/2018 και ασκούσαν ένα εκ των επαγγελμάτων που έχουν τις προϋποθέσεις..

Καταληκτική Προθεσμία: μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018 ώρα 15:00

Ο Πρ/νος Διεύθυνσης

 Νικόλαος Φραντζής

Ο Αρμόδιος

Αντιδήμαρχος

Σπυρονικόλας  Σολωμός