Δήμος Ιθάκης: Πρoς δημιουργία εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας

Δ. Στανίτσας

Πρόταση Δημοτικής Αρχής στο δημοτικό συμβούλιο Ιθάκης για δημιουργία ομάδας εθελοντών πολιτικής προστασίας Δήμου Ιθάκης:

Η προσφορά εθελοντικού έργου αποτελεί πολύτιμο κομμάτι κάθε υγιούς κοινότητας.

Οι Εθελοντές προέρχονται από όλα τα τμήματα της κοινωνίας και παρέχουν συχνά ουσιαστικές υπηρεσίες. Σκοπός της εκάστοτε εθελοντικής ομάδας είναι, γενικώς η ανάπτυξη της εθελοντικής δραστηριότητας, πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπετε από αλτρουιστικά, φιλανθρωπικά αισθήματα, προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.

Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών σε τομείς πολιτικής προστασίας.

Τομείς δραστηριοποίησης της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιθάκης καθορίζονται ως: Δασοπροστασία, Δασοπυρόσβεση, Έρευνα και Διάσωση, Πρώτες Βοήθειες, Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καταστροφών, Οργάνωση και Λειτουργία Χώρων Συγκέντρωσης Πληθυσμού μετά από καταστροφές, Αρωγή στους Πληγέντες μετά από καταστροφές, Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας, Επικοινωνίες, Ενημέρωση, Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Ευαισθητοποίηση Πολιτών, Ασκήσεις επί χάρτου, Ασκήσεις Ετοιμότητας, διεξαγωγή Ημερίδων, Συνεδρίων, Συμποσίων, κ.α..

Έδρα της Ομάδας Εθελοντών θα είναι ο Δήμος Ιθάκης και το Δημαρχείο.

Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου, επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση.