Δήμος Σάμης: Αντικατάσταση Αδειών Οδήγησης λόγω Ιανού

Από το Δήμο Σάμης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Πληροφορούμε τους πολίτες του Δήμου Σάμης που έχουν άδειες οδήγησης κατεστραμμένες ή απολεσθείσες από τον Κυκλώνα Ιανό ότι μπορούν να κάνουν αίτηση στα ΚΕΠ για αντικατάσταση τους χωρίς να χρεωθούν παράβολα. 

Για την απαλλαγή από την καταβολή των παράβολων πρέπει να προηγηθεί Δήλωση απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε Αστυνομικό Τμήμα το αργότερο έως 31/10/ 2020.

Πληροφορίες:

  • ΚΕΠ Σάμης, 267 4360521
  • ΚΕΠ Πυλάρου, 2674360250
  • ΚΕΠ Ερίσου, 2674360302 

Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Σάμης