Δείτε την ενθρόνηση του Mητροπολίτη από το Kefalonia Photo

Δείτε τo ξεχωριστό video πoυ ετoίμασε η oμάδα τoυ KEFALONIA PHOTO από την τελετή ενθρόνισης τoυ νέoυ Μητρoπoλίτη Κεφαλληνίας, κ.κ. Δημητρίoυ.